Menu
Forrige artikel

Archaeology and the Sea in Scandinavia and Britain

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 2219

Af Elly Hvarregaard, bibliotekar og cand.phil.

Det er en vægtig og vidende personlig beretning, som Ole Crumlin-Pedersen, fornylig fyldt 75 år, og nyslået Ridder af Dannebrog, har skrevet. Hans arbejdsområde, marinearkæologien, er et forholdsvis nyt område indenfor det arkæologiske felt, som Crumlin-Pedersen i tilknytning til Vikingeskibsmusseet i Roskilde har være foregangsmand for.

Oprindelig er dens bidrag blevet holdt på et seminar i Edingburgh i 2008, the Rhind Lectures, hvor Crumlin-Pedersen var specielt inviterert til at holde foredrag om marinearkæologi. Det er hans mere end fyrretyveårige arbejde som pioner indenfor feltet, der her danner baggrund for udgivelsen. Det er en inspirerende bog - en bog for alle med interesse for arkæologi og historie, især da den er krydret med mange gode fotos, instruktive tegninger og et detaljeret kortmateriale.

I bogens forord præsenteres forfatterens inspiration og arbejdsområde ganske kort af Barbara Crawford fra Society of Antitiquaries of Scotland og Tinna Damgård-Sørensen, direktør ved Vikingeskibsmuseet i Roskilde.

Som helt ung faldt Crumling-Pedersen over en artikel i Berlingske Tidende i marts 1953, hvor forfatteren Palle Lauring efterlyste en indsats indefor det marinearkæologiske felt.
Den unge mand tog udfrodringen op, og han opsøgte professor Becker ved arkæologistudiet på Københavns Universitet. Men her var ikke megen hjælp at hente, professoren advarede ham mod et brødløst studie.

Ole Crumlin-Pedersen lod sig dog ikke slå ud, men uddannede sig i arkitektur på Københavns Tekniske Universitet, sideløbende med en personlig research og videnstilegnelse indenfor det marinearkæologiske felt.

Bogen her er frugten af de mange års efterfølgende arbejde i og omkring Vikingeskibsmuseet, især med analysen og rekonstruktionen af de fem Skuldelev skibe.

Den falder i fem dele. I del et gives en generel introduktion til forskningsfeltet, det marinearkæologiske især, med særlig fokus på Vikingeskibsmuseet, og det arbejde, der udspringer herfra.

Derefter følger kapitel to, hvor Crumlin-Pedersen giver et historisk tilbageblik på båd- og skibsfarten i Skandinavien og England før år 800. Et kapitel, der rummer en mængde illustrative tegninger, fotos og kort, der uddyber det historiske, bl.a. med illustrtioner af skibsbyggeri i en af rekonstruktionerne.

I tredje kapitel zoomes ind på en speciel kategori af skibe, nemlig det fladbundede langskib, fra vikingetiden. Det var det mest prominente fra den tid. Forfatteren undersøger såvel danske, engelske og irske "longships", samt skibstypens forekomst i Centraleuropa og Sydeuropa.

Fjerde kapitel er en oversigt over vik i ngetidens og middelalderens skibstyper, hvor handelsfolk og bosættere rejste ud med sejskibene. I langbådene forgik drivkraften med op til fyrre-halvtreds mand ved årerne. Igen med gode, instruktive kort, tegninger af bådtyper, illustrationer af arkæologiske fund af skibsbilleder, der underbygger Ole Crumlin- Pedersens gode tekster. Her kan man fx .  læse om Wulfstans rejse fra Hedeby til Truso ved den baltiske kyst, der tog "syv dage og syv nætter". Desuden er de danske Skuldelev skibe fint omtalt.

I femte kapitel udvides persp e ktivet på den maritime arkæologi. Mange af den almindelige arkæologis områder spiller nemlig med ind i det marinearkæologiske felt. Det kan være topografi, korthistorie, geologi, udgravningsarbejde osv. De landskabsmæssige forhold behandles i dette afsnit, især omkring Roskilde Fjord og Samsø, hvor Kanhave Kanal analyseres.

I femte og sidste kapitel gives en yderst spændende kulturhistorisk oversigt over skibet som før-kristent symbol i jernalderens og vikingetidens Skandinavien. Det er bl.a. med eksempler på både brugt i begravelsesøjemed.

Alt i alt har Ole Crumlin Petersen skrevet en vidende og inspirerende bog, som både studerende, forskere og alle andre historisk/arkæologisk interesserede kan have glæde af i mange år.

Den har et fyldigt noteapperat og en omfattende litteraturliste, hvor forfatterens mange øvrig bidrag om det marinearkæologiske felt er medtaget. Desuden et fint stikordsregister, der er emneinddelt.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Middelalderbyen Aarhus
Vikingernes liv og færden
Danernes sagnhistorie