Menu
Forrige artikel

Gunner - Bisp i Viborg 1222-1251

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 2952

Af ph.d.-studerende Karsten Merrald Sørensen

Da jeg først blev spurgt, om jeg ville anmelde denne bog, var min første tanke øjeblikkeligt – selvfølgelig vil jeg det! Kan man som almindelig historisk interesseret, og som middelaldernørd i særdeleshed, blive andet end glad og spændt over en sådan bogudgivelse som denne her? Vi har her at gøre med en person, der spillede en stor rolle i samfundet for sin tid – og for eftertiden. Dette gjorde Gunner blandt andet som abbed i Øm, som biskop i Viborg og som medlem af kongens råd. Da jeg så modtog bogen blev jeg ikke skuffet. Der er tale om en mindre bogudgivelse på 93 sider med fire hoveddele, og den er flot opsat med fine illustrationer og billeder.

Udgiveren bag er Bisp Gunners Gilde i Viborg i anledning af dets ti-årsdag, og bogen består først og fremmest af en nyoversættelse af Vita Gunneri episcopi Vibergensis ved lektor Johs. Thomsen. Biskop Gunners levnedsskildring blev nedskrevet i anden halvdel af 1200-tallet i Vitskøl kloster, formentlig som en del af Øm klosters krønike. Johs. Thomsen har gjort et godt stykke arbejde med sin oversættelse. Teksten er flydende og historien er god. Derudover er jeg som historiker godt tilfreds med, at Johs. Thomsen i noterne giver enkelte kommentarer til dele af teksten.

Den næste del er skrevet af tidligere landsarkivar Christian R. Jansen. Der er tale om en gennemgang af, hvad der vides om biskop Gunner. Christian R. Jansen kommer på en forholdsvis lille plads rundt om store dele af den danske (og til dels den europæiske) middelalderverden. Det bliver blandt andet beskrevet, hvilke pligter og gøremål Gunner havde som først studerende, siden som munk, abbed og biskop. Desværre virker dette kapitel lidt rodet, da det består af mange små afsnit, som ikke alle sammen nødvendigvis hænger så godt sammen. Jeg kunne have ønsket mig, at Christian R. Jansen var blevet tildelt flere sider.

Disse sider kunne eventuelt være taget fra den næste hoveddel. Denne er skrevet af den nuværende biskop i Viborg, Karsten Nissen. Ideen bag er god nok. Karsten Nissen forsøger at perspektivere biskop Gunner over på vores tid. Han lægger især vægt på, at biskop Gunner havde en særlig autoritet omkring sin person og sit embede, som han savner lidt i dag, hvor man skal gøre sig fortjent til autoriteten. Jeg synes dog, at dette kapitel er for langt. Karsten Nissen kommer langt omkring i sin tale, der omhandler emner lige fra den middelalderlige kirke, Reformationen, Oplysningstiden til hans eget teologistudium, Grundloven, domstole og nutidens unge! Spændende læsning, men af og til sad jeg med den fornemmelse, at dette mere var en formanende tale end en artikel.

Den sidste hoveddel er fra min synsvinkel en sand lille perle. Museumsinspektør Jesper Hjermind tager os som biskop Gunner med til 1200-tallets Viborg og leder os først gennem byen. Herefter beskriver han ganske kort alle Viborgs middelalderlige sognekirker, klostre, domkirke og befæstninger. Det er jo desværre ikke dem alle disse bygninger, der endnu eksisterer, men jeg fik ikke desto mindre lyst til, med bogen i hånden, at vandre gennem Viborgs gader og få dem placeret i gadebilledet.

Bag denne bogudgivelse står som nævnt Bisp Gunners Gilde i Viborg. Hensigten var blandt andet, at den skulle være en gave til deres medlemmer. Jeg er ikke medlem, men jeg kunne sagtens forestille mig at give denne bog væk, da den er spændende og god formidling, ikke kun for personer med tilknytning til Viborg, men også for personer der har interesse i vores fascinerende middelalderhistorie, hvor biskop Gunner spillede sin rolle. Jeg vil ikke nærmere genfortælle biskop Gunners liv her, det må i købe bogen for at læse – det kan jeg roligt anbefale.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Nordisk Oldkyndighed og Historie
Havets herskere
Svend Estridsen