Menu
Forrige artikel

hikuin 35 - Regionalitet i Danmark i vikingetid og middelalder

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 2478

Af Karsten Lykke Sørensen, cand.mag.

Regionalitet i Danmark i vikingetid og middelalder er bind nummer 35 i tidsskriftet hikuin, der er udkommet en gang om året siden 1974, hvor forlaget Hikuin blev grundlagt af en række arkæologistuderende ved Aarhus Universitet med Jens Vellev som drivkraft. Bogen indeholder 9 artikler, der alle er redigerede foredrag fra et tværfagligt symposium afholdt på Aarhus Universitet den 26. januar 2007 hvor historikere, arkæologer, sprogforskere og numismatikere satte fokus på forskningen indenfor historisk regionalitet – et emne der i øjeblikket forskes betragteligt indenfor.

Der er to hovedårsager til, at der bliver forsket så meget indenfor historisk regionalitet. For det første satte Balkankrigene og Sovjetunionens sammenbrud i begyndelsen af 1990’erne spørgsmålet om historisk regionalitet på den politiske dagsorden. Hermed blev der desuden åbnet for spørgsmål om betydningen af identitetsfællesskaber og grænser i andre historiske perioder. For det andet har den tekniske side udviklet sig i en sådan grad med geografiske informationssystemer (GIS), at der er skabt nye praktiske muligheder for forskning i historisk regionalitet. Det er f.eks. blevet muligt at registrere alt lige fra arkæologiske fund til kortoplysninger, stednavne og skriftlige kilder på en overskuelig facon i en rumlig dimension, hvor alt kan analyseres i relation til andre data. Forskningen i historisk regionalitet opfordrer således i høj grad til, at der bør samarbejdes på tværs af fagene – hvilket bør ligge helt naturligt for alle forskere, i dette tilfælde indenfor tidsperioden fra midten af 700-tallet til 1500-tallet.

Som anmelder vil jeg ikke bruge mere plads på de enkelte artikler, selvom de var virkelig spændende, især artiklen omkring naturgeografi og historisk regionalitet af Johnny G. G. Jakobsen fandt min interesse. I stedet vil jeg tale varmt for selve tidsskriftet hikuin, der er i en international klasse. Det er som nævnt udkommet en gang om året siden 1974. Navnet henviser til en runeindskrift, der blev fundet i Århus. hikuin bringer artikler om arkæologi, kunsthistorie og kulturhistorie, hvor hvert bind har et særligt tema - f.eks. kirkearkæologi i Norden, middelalderlige stenhuse, handel og udveksling mm. Når man læser en artikel fra hikuin, kan man altid være sikker på, at der er tale om en saglig og veldokumenteret artikel. Derfor henvender hikuin sig ikke kun til forskere og elever indenfor arkæologi og historie, men kan i høj grad også læses af de personer, der har en almen interesse indenfor disse felter og samtidig gerne vil vide mere om emnerne og diskussionerne, end hvad man kan læse i de populærhistoriske tidsskrifter.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Margrete den Første
Gader og mennesker i middelalderens og renæssancens København (bd. 2)
Magt og mennesker i Danmarks Middelalder