Menu
Forrige artikel

Kristendommen i Danmark før 1050

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 3799

Af Charlotte Nøhr Østergaard, cand. mag. i historie med suppleringsfag i middelalderarkæologi.

Bogen ”Kristendommen i Danmark før 1050” er blevet til på baggrund af et tværvidenskabeligt symposium afholdt i Roskilde den 5.-7. februar 2003. Formålet med symposiet var at skabe klarhed om den ældste kristendom i Danmark, og deltagerne var primært fra Danmark, men der var også udenlandske forskere til stede. Det er foredragene fra dette symposium, som har dannet baggrund for bogen.

Bogen er redigeret af Niels Lund fra Københavns Universitet. Frank Birkebæk fra Roskilde Museum har skrevet forordet, hvori han redegør for initiativet til symposiet. Han fortæller om, hvordan nyt kildemateriale og større fokus på de muligheder, der findes i det skriftlige, arkæologiske og naturvidenskabelige materiale, har været med til at åbne for nye teorier om kristendommens indførelse i Danmark. På den baggrund mente Roskilde Museum, at tiden var inde til at afholde et symposium, hvor kristningsproblematikken kunne blive behandlet på ny.  

Bogen består af 23 artikler, der er rigt illustreret, hvilket er med til at gøre fremstillingerne levende. Den første artikel er skrevet af tidligere rigsantikvar Olaf Olsen. Den er skrevet som et kort resume af hovedindholdet i symposiet. Dernæst følger de enkelte artikler, som behandler forskellige sider af den tidlige kristendom i Danmark. Der bliver bl.a. set nærmere på liturgi og ritualer, mission, religiøse symboler, kristne genstande, runesten, mønter, kirker og kirkegårde samt hedenskab og kristendom.

Forfatterne har en meget forskellig uddannelsesmæssig baggrund. Der er her tale om både historikere, teologer, kirkehistorikere, arkæologer, kunsthistorikere, runologer, numismatikere og naturvidenskabsfolk. Denne tværfaglighed er med til at give bogen en interessant og meget bred indgangsvinkel til diskussionen om den tidlige kristendom i Danmark.

Med bogen ”Kristendommen i Danmark før 1050” er der fremkommet et spændende værk, der kommer omkring mange aspekter af den tidlige kristendom i Danmark. Olaf Olsen gør dog opmærksom på, at det ikke har været muligt at belyse alle emner af kristendommen. Han efterlyser bl.a. en gennemgang af selve religionskampen, men som han skriver, så skal der også være noget til næste gang forskerne mødes. Selvom artiklerne er skrevet af fagfolk, er det ikke ensbetydende med, at bogen kun er for en snæver læserskare - tværtimod. Folk med en historisk interesse for kristendommens indførelse i Danmark vil have stor glæde af at læse denne bog.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Vester Egesborg
Magi og trolddom
Konstantinopels fald