Menu
Forrige artikel

Beredt for Danmark

Kategori: Bøger
Visninger: 4259

 

Af Peter Yding Brunbech

Med Beredt for Danmark er der kommet endnu et værk til i rækken af beretninger fra ”den anden side” af Danmarks historie under besættelsestiden. Samtidig viser Mikkel Kirkebæk at der stadig kan graves nyt frem om denne, den mest veldokumenterede periode i Danmarkshistorien.

Bogens emne er hele Nationalsocialistisk Ungdoms historie fra oprettelsen i 1932 som ungdomsafdeling for DNSAP til den reelle opløsning efter befrielsen d. 5. maj 1945, men i realiteten er det naturligt nok perioden fra 1939, der dominerer. Her er organisationen størst, kildematerialet rigeligst og valget af medlemskab et mere radikalt valg som følge af krigen og besættelsen.

De næsten 500 sider er dog ikke en kronologisk fremstilling af bevægelsens historie. I stedet behandles den nationalsocialistiske ungdomsopdragelse i temaer, med selvstændig kronologi. Vi følger NSU’s politiske og organisatoriske udvikling fra en enkelt københavnsafdeling gennem tredverne med nogle få hundrede medlemmer og frem til den kraftigt forøgede tilgang i 1939 og efter besættelsen. Andre dele af bogen behandler opdragelsen og uddannelsen i NSU samt forholdet til Tyskland hvor Hitler-Jugend var det store forbillede og blev kopieret måske endog endnu mere konsekvent end DNSAP kopierede den tyske storebroder.

Under besættelsen udviklede NSU sig under von Schalburgs ledelse i retning af en forskole for Waffen SS og vi følger flere af NSU’erne til Østfronten, hvor de var blandt de mest fanatiske af de danske frivillige. Samtidig holdt de hjemlige NSU’ere fanen højt mens mange af de ”voksne” i DNSAP begyndte at dukke hovederne i 1944 og 45, da det stod klart hvilken vej vinden blæste. Trods medlemstilbagegang i krigens sidste år beholdt NSU en relativt stor kerne af trofaste til det sidste. 

Nyt men knapt så overraskende er Kirkebæks påvisning af, at medlemmerne af NSU ligesom hos DNSAP ikke var den samling udskud som den umiddelbare efterkrigstid gerne ville se dem som, men snarere udgjorde et bredt udsnit af den danske befolkning. Mere overraskende er at gruppen bestod af meget andet end bare DNSAP medlemmernes børn og at unge fra ikke-nazistiske familier ofte gik meget langt for at opretholde deres medlemskab trods forældrenes modstand. NSU opererede også flere gange under besættelsen som en selvstændig politisk aktør på den yderste højrefløj. 

Beredt for Danmark bygger på omfattende kildestudier og flere interviews med daværende NSU’ere. Kirkebæk bruger disse både som supplement til de skriftlige kilder samt til at illustrere sine analyser med konkrete eksempler, hvilket passer fint med bogens dels analyserende dels malerisk fortællende stil. Den er desuden rigt illustreret med mange hidtil ikke offentliggjorte fotografier af NSU medlemmer og bevægelsens aktiviteter.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Fortrængt grusomhed
Storfyrstinden
Hvem var hvem 1940-1945