Menu
Forrige artikel

Bogstakken, uge 32, 2019

Kategori: Bøger
Visninger: 4214

 

En byhistorisk mosaik. Festskrift til Jørgen Mikkelsen. Red.: Stella Borne Mikkelsen, Anne Dorthe Suderbo, Michael Dupont og Mikkel Thelle. Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie.

Bo Poulsen: Stormflod. 1825. Aarhus Universitetsforlag. 100 sider. 100 kr. (Anmeldes senere på historie-online.dk)

Bente Thomsen og Kaj Madsen: Sveriges cistercienserklostre. Forlaget Ankeret. 384 sider. (www.ankeret.net)

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Bogstakken, uge 19, 2018
Bogstakken, uge 45, 2018
Bogstakken, uge 50, 2019