Menu
Forrige artikel

GB - En Georg Brandes-biografi

Kategori: Bøger
Visninger: 10382

BogFeature
GB - En Georg Brandes-biografi

Jørgen Knudsen, der for sin biografi i fem bind (1985-2004) om Georg Brandes, høstede et æresdoktorat ved Københavns Universitet, har desuden en antologi (Georg Brandes - den mangfoldige. 2005) om Brandes på cv’et og nu tillige en forkortet og bearbejdet udgave af biografien, nemlig GB. En Georg Brandes-biografi. (Udkom d. 29. februar 2008).

Knudsen har således arbejdet intenst med Brandes i mere end 20 år, og der er næppe nogen, der overgår Knudsen i viden om fænomenet Brandes. Det er imidlertid også et problem for udfaldet af denne bog, idet Knudsen simpelthen er for tæt på og henført af Brandes til at skrive tilstrækkeligt nøgternt om Brandes. Bevares, det er ikke fordi, Knudsen ikke har blik for Brandes’ personlige og professionelle svaghed er, men for hver gang, de trækkes frem, sidder læseren alligevel med en fornemmelse af, at det er Knudsen magtpåliggende at undskylde og at glatte ud. Det er en af bogens svagheder, og her følger et typisk eksempel:

I Brandes’ storladne Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Litteraturforholder ”de litterære strømninger” sig indbyrdes på Hegeliansk vis strengt deterministisk som hhv. ”fremskridt” og ”reaktion”. Med andre ord – en epokes litteratur kan og skal alene forstås og læses som forudbestemt ”led” i en fortløbende strid, hvor det ”fremskridtsorienterede” altid er de gode kræfter. En sådan metafysisk opfattelse er ikke blot som anskuelse passé i en moderne verden, som Brandes jo som bekendt kæmpede så hårdt for. Et forhold Knudsen undlader at kommentere. At gennemføre opfattelsen systematisk er i sig selv en halsbrækkende manøvre, som Knudsen lader passere med ordene ”Et dristigt syn! Kun gennemførligt for den, der med myndighed kan hugge en hæl og klippe en tå”.

Der skal således sluges kameler, og Knudsen gør det gerne, idet hans projekt først og fremmest er at biografere snarere end at problematisere.

Den anden store svaghed ved værket er spørgsmålet om selve Brandes’ (og dermed nødvendigheden af endnu en Brandes-bog) relevans i år 2008. Knudsen er selv i tvivl om brugbarheden af Brandes’ produktion. Først og fremmest er Brandes ”inspirerende” som ”provokatør” etc. I et interview i Information i forbindelse med udgivelsen af GB udtaler Knudsen, at det ikke er Brandes’ holdninger, man kan gøre brug af i dag, for de kommer alt for ofte i flæng. Ej heller er hans tekster aktuelle, de er for ”…tidsbundne. Skrevet ind i en politisk-kulturel situation, der ikke er der mere. På den anden side: Hans bog om Kierkegaard kunne godt genoptrykkes.” (Interview ved David Rehling i Information. Taget fra bladets internetside).

Tja, måske. Imidlertid savner man hos Knudsen begrundelser på hvorfor/hvorfor ikke. Til interviewerens sidste spørgsmål, om der kommer flere bøger om Brandes af  Knudsen, svarer forfatteren ”Det her er et punktum. Tror jeg nok”(Information, ibid). Lad det være det. Medmindre Knudsen har mod på en helt anden kritisk læsning af forfatterskabet.

FAKTA

Jørgen Knudsen:

GB - En Georg Brandes-biografi

Udg. af Gyldendal

648 sider, 375 kr.

Gyldendal

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Marie Grubbe og hendes tid
Niels Bukh - En politisk-ideologisk biografi.
Fidel