Menu
Forrige artikel

Når jeg ser et rødt flag smælde

Kategori: Bøger
Visninger: 3663

 

Af Ulla Weishaupt

Ved lidt af et tilfælde landede bogen om Oskar Hansen i min postkasse forleden. Det var ikke en bog, jeg vil have nogen speciel præference for, men selvfølgelig kender jeg Oskar Hansen fra min tid i fagbevægelsen ...han er jo manden bag “Når jeg ser et rødt flag smælde” og det var så det. Men nu var bogen her, og det er jo altid rart at tilegne sig ny viden, så kaffen blev skænket og sofaen indtaget sammen med bogen.

Jeg havde ikke læst mange sider før den fangede mig. Oskar Hansen var en meningernes mand, og han stod fast ved sine holdninger, også i modvind. Men det er ikke bare historien om en mand og hans liv, det er i lige så høj grad et stykke af arbejderbevægelsens og Socialdemokratiets historie.

Oskar Hansen levede fra 1895 til 1968, og han voksede op i et arbejderhjem hvor begge forældre var socialdemokrater. Han blev allerede fra barnsben tager med til politiske møder, og blev da også som ung aktiv i Socialdemokratisk ungdomsforbund (SUF). Som faderen kom han i lære som typograf og håndsætter. Hans politiske ståsted ændrede sig, og han blev venstresocialist, og i 1919, under inspiration fra revolutionerne i Tyskland og Rusland, brød han sammen med SUF med Socialdemokratiet og stiftede Danmarks Kommunistiske Parti (DKP).

Det var noget af en brydningstid hvor også Socialistisk Arbejderparti (SAP), og syndikalisterne florerede. Oskar Hansen blev dog desillusioneret over udviklingen i Rusland og over DKP og i 1922 vendte han tilbage til Socialdemokratiet, hvor han blev journalist ved Social-Demokraten og ”Klokken 5”. I sidstnævnte fik han i 1924 trykt den sang, som måske blev hans allermest populære: “En vise om tre små musikanter, der blev ét musikgeni”. Oskar Hansen havde allerede som ung dreng syslet med at skrive digte, og i 1920 skrev han den første sang, der skulle gøre ham kendt for eftertiden som det røde flags digter “Rød flagsang”, der blev udgivet af SUF, og i 1929 kom den med i hans første digtsamling “Under røde faner”

I 1923 i forbindelse med Danmarks Socialdemokratiske Ungdoms årlig udflugt til Brønshøj Tivoli, skrev han “Ung flagsang” som et led i underholdningen. I dag kender vi den som “Når jeg ser et rødt flag smælde”, og Oskar Hansen regnede den selv som sit bedste digt. Op gennem 30’erne skrev han en del satirer og artikler til kamp mod fascismen, og han gav også husly til politisk flygtninge fra Tyskland, her iblandt Willy Brandt. Under krigen gik Oskar Hansen sammen med sin søn ind i mordstandsbevægelsen, selv om han i hele sin grundholdning var pacifist. Det kom til at koste ham dyrt, sønnen blev taget af tyskerne og ført til Frøslevlejeren, og han selv måtte tage ruren til Sverige, men det var især den psykiske reaktion, der fulgte bagefter,der skabte problemer. Efter krigen fortsatte Oskar Hansen som journalist og digter, men kom oftere og oftere i modsætning med ledelsen, både på avisen og i partiet og det endte desværre med en bitter afsked med Aktuelt. Oskar Hansen fortsatte dog med at skrive digte og artikler til fagblade.

Jeg må sige, at fra at være startet min læsning med en meget neutral holdning, blev jeg gennem bogen ret positiv. Det er en velskrevet bog, der er rigt illustreret og med masser af citater fra Oskar Hansens store produktion. Bagerst i bogen er der en materialekilde samt et glimrende personregister.

[Historie-online.dk, den 16. december 2020]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Stalin. Den røde zar og hans hof
Beethoven - den symfoniske mester
Tidsbilleder