Menu
Forrige artikel

Om læring og indsigt fra krig

Kategori: Bøger
Visninger: 3815

 

Af Niels Hein, Museumsinspektør

Hvad kan man lære af fortiden?

Det er sjældent, at historiebøger, eller andre former for historieformidling i øvrigt, beskæftiger sig konkret med dette spørgsmål. I denne udgivelse derimod er spørgsmålet altafgørende.

’Om læring og indsigt fra krig' er nemlig et læringsmiddel til brug i Forsvarsakademiet. Antologiens to bind indeholder artikler, der søger at drage erfaring fra historiske krige og konflikter. Første bind rummer artikler med nedslag i danske militærhistorie, fra Isted i 1850 til Afghanistan i 2006. Artiklerne i andet bind beskæftiger sig med nedslag i udenlandsk militærhistorie, fra 1916 til 2006.

Artiklerne er opbygget nogenlunde ens. Konfliktens baggrund, dens forløb og afslutning opridses, og forfatteren konkluderer, hvilken indsigt man kan hente fra konflikten. De fleste artikler indeholder citater fra centrale aktører, relevante illustrationer og slutter af med en kort beskrivelse af forskningen i konflikten. Hvert historiske nedslag bidrager til indsigt og læring - fra Rune Holmeå Iversens grundige analyse af Slaget ved Isted 1850, til Jacob Brink Rasmussens kritiske behandling af den danske indsats i Musa Qala, Afghanistan i 2006.

Antologien er uden tvivl brugbar for både officeren og militærhistorikeren. Officeren kan hente taktisk og strategisk læring til brug i felten, og militærhistorikeren får de historiske konflikter udfoldet gennem aktørernes perspektiv. Men kan antologien appellere til en bredere læserskare?

Det kan den bestemt. Af gode grunde indeholder artiklerne mange militære udtryk og forkortelser, og hverken i skrivestil eller layout er der kræset for den uindviede læser. Det er en lærebog. Men der er alligevel noget at hente for både faghistorikeren og den historieinteresserede:

Præmissen for antologien er som sagt at instrumentalisere militærhistorien til at klæde det danske forsvar bedre på til løsningen af fremtidige konflikter. Det er en forfriskende tilgang til brugen af historien, hvor fortidens beslutninger bliver analyseret og vurderet med et mål. Her ses historien ikke blot som en underholdende fortælling eller en prolog til nutiden - men som et relevant værktøj.

Antologien kan således både anbefales til alle, der er interesseret i militærhistorie, og til dem der er nysgerrige på, hvordan indsigt i fortiden kan bruges til at træffe valg for fremtiden.

[Historie-online.dk, den 1. maj 2019]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Flåden
Jutlandia
Hjemmeværnet