Menu
Forrige artikel

Dansk-tysk kunsthistorie

Kategori: HistorieLab
Visninger: 6788

 

Nu er der mulighed for at blive klogere på den danske guldalder-malerkunst og den tyske romantik i Nordmus' nye gratis online kursus. I kurset, som både findes i en dansk og tysk version, får du bl.a. viden om, hvordan malerkunsten påvirkede den voksende nationalfølelse fra og med 1840’erne, om landskabsmaleriets politiske rolle og betydning for udviklingen af kunsten samt ligheder og forskelle mellem de danske og tyske malere. Kurset varer syv lektioner, og tilmeldingen er nu åben.

I Nordmus’ nye gratis online kursus får du mulighed for at dykke ned i den danske gulaldermalerkunst og den tyske romantik, hvor landskabsmalerierne med tiden blev betraget som politiske udsagn. Overførslen af de politiske kontroverser til billedkunstens område vanskeliggjorde i stigende grad tysk- og dansksindede kunstneres fælles liv og arbejde. I spændingsfeltet mellem dansk- og tyskhed måtte holstenske og nordtyske kunstnere, der boede i Danmark, beslutte sig for en national side. Det var først i anden halvdel af det 20. århundrede, at den transnationale historie om den tysk-danske kunst i det 19. århundrede blev anerkendt igen.

Læs mere om kurset og tilmeld dig her

Hvad kan du lære i dette kursus?

·         Du får et overblik over “guldalderen” i dansk billedkunst.

·         Du lærer om grundtrækkene i den tyske kunst i romantikken.

·         Du bliver bekendt med, hvilken betydning landskabsmaleriet fik under de nationale spændinger mellem hertugdømmerne Schleswig og Holstein og Danmark.

·         Du lærer, hvordan ideen om det “nationale landskab” blev udviklet, og hvilke konsekvenser det havde for opfattelsen af landskab.

·         Du lærer, hvordan kunstnernes liv ændrede sig som følge af den politiske indflydelse på kunsten.

Hvordan er kurset opbygget?

1.      Introduktion: Romantikken & danske guldalder

2.      Udviklingen af ​​dansk landskabskunst

3.      Centralartister / Guldalderrepræsentanter

4.      Kunst og politik i Danmark

5.      Den politiske i udvalgte værker af dansk kunst

6.      Dansk kunstneren fjernere egne

7.      Repræsentanter for tysk romantik i enkelte eksempler

NORDMUS-projektet
“NORDMUS – Et grænseoverskridende regionalt museumsnetværk” er et treårigt projekt, hvor der skal etableres et dansk-tysk grænseoverskridende museumsforbund som en stabil platform for museumssamarbejde i den sydvestlige del af Østersøområdet. Forbundets formål er faglig sparring, løbende vidensdeling, erfaringsudveksling og gennemførsel af fælles projekter museerne imellem, men også med aktører inden for kulturturisme og forskning. HistorieLab deltager som partner i projektet sammen med 9 øvrige partnere, som forankrer 53 museer og udstillingssteder.

Billedet på forsiden: Foto: P. C. Skovgaards maleri “Bøgeskov i maj. Motiv fra Iselingen” fra 1857.

HistorieLabs hjemmeside

[Historie-online.dk, den 15. januar 2019]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Tyske flygtninge i Danmark 1945
HistorieLabs Spilportal
Julemandens historie