Menu
Forrige artikel

Arbejderhistorieprisen 2024

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 312

 

Arbejderhistorieprisens formål er blandt studerende ved universiteterne og andre højere læreanstalter at inspirere til og fremme studiet af arbejdernes og arbejderbevægelsens historie og kultur.

Prisen tildeles den student, som har skrevet den bedste hovedfagsopgave, speciale- eller ph.d.-afhandling om et tema inden for dansk eller international arbejderhistorie. Indleverede opgaver skal være afleveret inden for de seneste to år. Også opgaver, hvor hovedvægten er lagt på det formidlingsmæssige, kan komme i betragtning.

Bedømmelsesudvalget kan efter nærmere vurdering af de indkomne bidrag beslutte at dele beløbet på to eller flere prismodtagere, eller slet ikke at uddele prisen, ligesom det kan vælge at nominere flere inden prisoverrækkelsen.

Prismodtageren er forpligtet til at skrive et bidrag til SFAH’s tidsskrift Arbejderhistorie inden for det prisbelønnede bidrags emne.

Prisen uddeles af et uafhængigt bedømmelsesudvalg, nedsat af Arbejdermuseet, Arbejdermuseets Venner og SFAH.

For at deltage skal afhandlingen være indsendt til: jjo@arbejdermuseet.dk inden 1. juni 2024.

[Historie-online.dk, den 10. april 2024]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Museumsnumre 48 - Miniaturemalerier
Pop-up udstilling på Budolfi Plads
August