Menu
Forrige artikel

Danmarks adel nu online

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 10900

Dansk Adels Forening og Slægtsforskernes Bibliotek har indgået aftale om at digitalisere Danmarks Adels Aarbog og lægge årbogen online.

Danmarks Adels Aarbog er udkommet siden 1884. Årbogen er et register over alle nulevende slægter tilhørende Danmarks adel samt alle kendte medlemmer af disse slægter. Den indeholder tillige i hver udgivelse fuldstændige stamtavler over et mindre antal adelige slægter. Stamtavlerne går oftest mange hundrede år tilbage, og udgør et uvurderlige bidrag til kendskabet til Danmarks historie og kultur. De senere år er årbogen blevet udgivet hvert 3. år, og den nyeste udgave udkommer denne sommer.

Slægtsforskernes Bibliotek er en del af den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Biblioteket digitaliserer litteratur inden for blandt andet lokal-, person- og slægtshistorie. Der er i dag 3.000 titler online med søgefunktion og adgang for alle.

Det nye projekt vil med tiden lægge de fleste udgaver af Danmarks Adels Aarbog online, og allerede nu har man adgang til udgaverne fra 1920-1923, 1925, 1930, 2000, 2009 og 2012. Blandt det store materiale finder man fx i 2012-udgaven en redegørelse for Skjalm Hvides efterkommere. Den nyeste udgave af årbogen, pt. 2015-udgaven, er dog forbeholdt adelsforeningens egne medlemmer.

Dansk Adels Forenings formand, kammerherreinde Anna von Lowzow, udtaler, at ”Dansk Adels Forening er glad for dette samarbejde med Slægtsforskernes Bibliotek, som betyder at de forskellige årgange af Danmarks Adels Aarbog kan tilgås digitalt. En af gevinsterne herved er, at man kan søge et navn, fremfor som hidtil, at skulle gennemlæse et til tider stort antal sider, før man fandt den pågældende person.
Tak til Slægtsforskernes Bibliotek for deres store imødekommenhed.”

Leder af Slægtsforskernes Bibliotek, Per Andersen, siger at ”digitaliseringen af Danmarks Adels Aarbog er et meget væsentligt bidrag til belysningen af Danmarks adels historie, og øget tilgængelighed vil derfor hjælpe både historikere og slægtsforskere. Blandt slægtsforskere er der mange, der kan spore deres slægt tilbage til den danske adel, og årbøgerne er derfor et afgørende redskab for deres slægtsarbejde”.

Årbøgerne kan søges frem på Slægtsforskernes Biblioteks side: bibliotek.dis-danmark.dk

Historie-online.dk, den 19. juni 2018

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Arkæologisk Nytårskur
Nyt nr. af Skalk
Museum på Rejsen 14: San Juan i Purto Rico