Menu
Forrige artikel

Dansk Historisk Fællesråd

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 5877

Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Dansk Historisk Fællesråd

Der indkaldes hermed til ekstra ordinært repræsentantskabsmøde i Dansk Historisk Fællesråd

Tid og sted: Fredag 29/9-2017, 11:00-11:30. HistorieLab, Stationsvej 14, 7300 Jelling

Dagsorden:

Valg af dirigent

Regnskab

Budget

Eventuelt

Dansk Hstorisk Fællesråd - Repræsentantskabsmøde 30. maj 2017 - referat

Dagsorden

¡  valg af dirigent

¡  godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet

¡  godkendelse af nye medlemmer

¡  beretning

¡  regnskab

¡  indkomne forslag

¡  budgetforslag og kontingentfastsættelse

¡  valg

¡  eventuelt

Godkendelse af forretningsorden

¡  Indkaldelse skal ske med mindst 6 ugers varsel

¡  Indkaldelse på Historie-Online 12-4-2017

¡  Desuden samme dag udsendt med nyhedsmail

¡  Så repræsentantskabsmødet er indkaldt korrekt

Nye medlemmer

¡  Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling (Historielab.dk)

¡  Ingen udmeldelser

¡  Medlemslisten på www.historie-online.dk er desværre ikke helt opdateret

Formandens beretning

¡  Det generelle arbejde i DHF

¡  Årets historiske bog

¡  Historie Online

¡  Kulturstudier

Det generelle arbejde

¡  2 styrelsesmøder (Vejle og Flensburg)

¡  Flytning af boglager fra Rigsarkivet og Told-Skat

¡  Forventer salg af bøger via hjemmesiden vil være oppe at køre efteråret 2017

¡  Fortsat kontakt og påtænker udvidet samarbejde med Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling – nu historielab.dk

Årets historiske bog

¡  Vinder:  Poul Duedahl: Ondskabens øjne, Gads Forlag (55% af stemmerne)

¡  Prisen blev overrakt af tidligere kulturminister Per Stig Møller

¡  Der var et meget flot fremmøde til prisoverrækkelse på historiske dage

¡  I alt 2889 stemmer – (2016 2871 stemmer)

¡  Tak for godt samarbejde med Historiske Dage og Gads Forlag for ”reception”

¡  Stor tak til nomineringskomiteen især til Poul Porskær Poulsen som formand for nomineringskomiteen

¡  Prisen sponsoreres af Kulturministeriet og Det Kongelige Bibliotek

Historie-online.dk

¡  Centralt i DHF’s arbejde

¡  Stort set uændret antal besøgende

¡  Siden er blevet omlagt til tidssvarende design. Dette har kostet lidt på google ranking, men vi er stadig meget synlige digitalt  (jævnfør besøgstal)

¡  Tak til de mange bidragsydere både fonde, medlemmer af DHF og privatpersoner

¡  Prisen for den nye hjemmeside er ca. 245.000kr (budget var 313.000) – der mangler stadig nogle mindre ting, herunder overførsel af flere gamle artikler

¡  Stor tak til Poul Porskær Poulsen

Kulturstudier

¡  2 udgivelser i 2016 (juli og december), (nummer 2 temanummer om Den (u)rene by: teknologier, identiteter og geografier)

¡  2 udgivelser planlagt i 2017 (omnibus og temanummer om Hverdagens praksis og historie)

¡  Tidsskriftet udgives af Dansk Historisk Fællesråd og økonomisk støttet af den nu nedlagte Foreningen Danmarks Folkeminder

¡  Forfatterseminar i samarbejde med DHF i efteråret 2017 (muligvis)

¡  Økonomien er beskåret i forhold til tidligere, men det har vist sig at kunne lade sig gøre med de begrænsede resurser

¡  Stor tak til redaktionen på Kulturstudier

Regnskab

¡  Regnskab kan desværre ikke fremlægges, da revisoren mod forventning ikke er færdig med regnskabet (der indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde) i september 2017

¡  Kontingentfastsættelse - Uændret kontingent

¡  Budgetforslag – udskydes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Forventes at følge foregående års budgetter

Styrelse

¡  Peder Jacob Ellehave Kragh – formand (på valg 2017)

¡  Jakob Ørnbjerg – Næstformand (på valg 2018)

¡  Mogens Rostgaard Nissen – kasserer (på valg 2018)

¡  Leif Juul Pedersen – sekretær (SLA)

¡  Gunnar Jakobsen (på valg 2017)

¡  Aase Windeballe (DLF)

¡  Anders Ravn Sørensen (på valg 2017)

Valg til styrelsen

Kandidater på valg

Peder Jacob Ellehave Kragh

Gunnar Jakobsen

Anders Ravn Sørensen

alle genvalgt

Udtræder af styrelsen

Mogens Rostgaard Nissen

I stedet blev følgende valgt:

Charlotte Amalie Hvilshøj - repræsentant for Historielab.dk

Nuværende suppleanter

Mikael Kristian Hansen (Teatermuseet i Hofteatret) – genvalgt

Historie-online.dk, den 30. august 2017

 

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Kom og prøv at gå i skole
Balletten danser
Kongernes Jelling: Danefæudstilling