Menu
Forrige artikel

Kilder til Dansk Kunsthistorie

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 5137

Et nyt stort projekt, Kilder til Dansk Kunsthistorie, giver nu for første gang adgang til Fynboernes private sfære gennem en omfattende digitalisering af tusindvis af private breve fra og til kunstnere med tilknytning til Fynbomalerkredsen. Projektet er støttet af Ny Carlsbergfondet.

Gennem mere end et år har Johannes Larsen Museet, Faaborg Museum og Byhistorisk Arkiv/Øhavsmuseet i Faaborg været i gang med digitalisere og transskribere de store brevarkiver vedrørende kunstnerne på Faaborg Museum og Johannes Larsen Museet, arkitekter og mæcen Mads Rasmussen. Flere tusind breve og dagbogsnotater er blevet scannet, transskriberet og forsynet med kommentarer. Derudover er databasen suppleret med tilhørende biografier over personerne, og der er indsat fotografier af værker, der omtales i kilderne. Alle herlighederne i form af dette kolossale og spændende materiale vil være tilgængeligt online fra den 20. november 2017.

”Brevene er en enestående kilde til at få indblik i det levende miljø, der udspillede sig blandt andet her på Møllebakken i Kerteminde. Via brevene kan man komme helt tæt på kunstnerne og deres omgangskreds og få indblik i såvel deres kunstneriske overvejelser som personlige relationer. Nu kan ikke bare vi, men også vores publikum, komme helt tæt på kilderne og dermed på kunstnerne”, siger leder af Johannes Larsen Museet, Mette Ladegaard Thøgersen.

Projektet forsætter til efteråret 2018, da Ny Carlsbergfondet har tildelt museerne nye bevillinger for at nå igennem størstedelen af dette meget omfattende materiale, der i alt omfatter flere tusinde breve samt adskillige dagbøger.
Besøg brevarkivet

For at fejre at der nu gives adgang til offentligheden af disse store brevarkiver, afholdes følgende arrangementer på museerne i Faaborg og Kerteminde:
Johannes Larsen Museet: mandag den 20/11 2017 kl. 14
Præsentation af projektet Kilder til Dansk Kunsthistorie ved Ny Carlsbergfondets arkivar og projektleder Claus Grønne og museumsinspektør ved Johannes Larsen Museet, Malene Linell Ipsen.
Faaborg Museum torsdag den 23/11 2017 kl. 16.30
Præsentation af projektet Kilder til Dansk Kunsthistorie ved Ny Carlsbergfondets arkivar og projektleder Claus Grønne og arkivleder ved Øhavsmuseet Faaborg, museumsinspektør Eva Frellesvig.

50 års korrespondance
Med offentliggørelsen af databasen bliver det nu muligt at sidde hjemme i sofaen og fordybe sig i det spændende stof, der vedrører en meget stor personkreds bestående af kunstnerne Anna og Fritz Syberg, Peter Hansen, Alhed og Johannes Larsen, Jens Birkholm m.fl. samt kredsen af personer med tilknytning til kunstnerne, arkitekt Carl Petersen, forfatteren Johannes V. Jensen, der havde afgørende betydning for kunstnerne, og stifter af Faaborg Museum, Mads Rasmussen m.fl.
Kunstnergruppen Fynboerne var aldrig nogen formel gruppering i dansk kunstliv, men bestod først og fremmest af den gruppe af malere, der var elever af Kristian Zahrtmanns frie kunstskole i 1880’erne, og som havde tilknytning til Fyn. Derudover var en række øvrige kunstnere tilknyttet gruppen via familierelationer, ægteskaber og venskaber. Der er fokus på perioden 1885-1927, hvis begyndelse markeres af Kunstnernes frie Studieskoler og slutter med afviklingen af kunstnerkolonien i Kerteminde.

Alhed og Johannes Larsen i selskab med kunsthistorikeren Leo Swane ved læsebordet omkring 1917. Her er det aviserne, der læses, men kunstnerne i kredsen af Fynbomalere var også ivrige brevskrivere og -læsere, og nu skal tusindvis af deres private breve digitaliseres. Fotografiet tilhører Johannes Larsen Museet.

Kilder til dansk kunsthistorie, KTDK
Kilder til Dansk Kunsthistorie Det er Ny Carlsbergfondet, der med projektet ”Kilder til Dansk Kunsthistorie, KTDK” har taget initiativ til digitaliseringen, og fondet stiller midler og digital platform til rådighed for arbejdet med digitaliseringen og tilgængeliggørelsen. KTDK omfatter også digitalisering og tilgængeliggørelse af en række andre samlinger af kildemateriale om danske kunstnere og kunstnergrupperinger. Senest er guldaldermaleren J. Th. Lundbyes dagbøger og Skovgaard-arkivet i Viborg blevet del af KTDK.

Besøg KTDK

”Det sker desværre for sjældent, at kunsthistorikere går direkte til kilderne. Tid og manglende tilgængelighed er hovedårsagen til sådanne overspring. Projektet ”Kilder til dansk kunsthistorie”, er Ny Carlsbergfondets svar på denne problemstilling. Samtidig håber vi, at denne store satsning giver anledning til, at andre kunstinteresserede får lyst at gå på jagt efter nye indsigter og ny viden i det spændende materiale,” siger formand for Ny Carlsbergfondet, Karsten Ohrt.

Gennem scanning, transskription og tilgængeliggørelse af kildemateriale med tilknytning til Fynbomalerne sikres materialet for eftertiden, og det bliver stillet til rådighed for offentligheden. Projektet indeholder således både et bevaringsmæssigt, formidlingsmæssigt og forskningsmæssigt sigte. I den nye database indgår såvel scan af de originale breve som transskriptionerne. På den måde tilgængeliggøres også den personlighed og inderlighed, der ofte er i de skrivendes håndskrift.

Brev fra Johannes Larsen til Alhed Warberg 17. februar 1897

Historie-online.dk, den 15. november 2017

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Årets historiske bog 2021
Månedens helgen: Knud den hellige
Christmas Møller - Historiens Aktører nr. 65