Menu
Forrige artikel

Arrestationer efter krigen

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 1376

 

Generalstabens liste over mistænkte

Mange husker sikkert fra Matador (eller Badehotellet for de yngre), hvordan modstands-bevægelsen efter befrielsen tog rundt og arresterede alle dem, der var mistænkt for samarbejde med besættelsesmagten. Hvor vidste de fra, hvem de skulle hente?

Efterretningssektionen i Stockholm med daværende oberstløjtnant E.M. Nordentoft (senere generalmajor) som chef og kommandørkaptajn Mørck (senere kommandør) som stedfortræder oprettede i 1944 en gruppe til registrering af danskere, der på forskellig vis samarbejdede med besættelsesmagten. Registreringen distribueredes i første omgang i form af en duplikeret liste, der i april eller maj 1945 også forelå i en trykt udgave.

Bogen er en alfabetisk liste over danskere, der på forskellig måde har samarbejdet med værnemagten i Danmark med angivelse af erhverv, adresse og 'synderegister'.

Slægtsforskernes Bibliotek har modtaget et eksemplar af den trykte efterlysningsliste, der ellers kun findes ganske få steder. På grund af GDPR kan bogen ikke digitaliseres, men biblioteket har udarbejdet en statistik over de forekommende efternavne. Her kan man altså slå op, hvilket efternavne, der forekommer hvor ofte på listen.

Navnestatistikken kan downloades her ved på bibliotek.slaegt.dk at søge på ”Efterlysningsliste til brug for Feltpolitidetachementet”.

Slægtsforskernes Bibliotek drives af Danske Slægtsforskere, der er en landsdækkende, almennyttig forening med ca. 8000 medlemmer.

[Historie-online.dk, den 23. februar 2022]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
TV-tips, uge 14, 2022
Alexandra Kollontaj - Historiens Aktører nr. 21
Operation Barbarossa