Menu
Forrige artikel

Relationer mellem Østvendsyssel og Vestgrønland

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 1732

 

Det var med stor glæde, at Museum for Forsyning og Bæredygtighed i Dronningslund den 25. februar modtog tilsagn om støtte på 100.000 kr. fra Kulturministeriets Pulje til Almennyttige formål til projektet: 280 år med relationer mellem Østvendsyssel og Vestgrønland.

Projektet er et spændende videnindsamlings- dokumentations- og formidlingsprojekt, der skal kaste lys over et ret overset stykke Danmarks- og Grønlandshistorie, der har udspillet og stadig udspiller sig i og mellem Østvendsyssel og Vestgrønland.

Fra Jacob Severin, bosiddende på Dronninglund Slot, i 1700-tallet med kongens opbakning grundlagde flere bygder i Grønland, og dermed sikrede Grønlands tilknytning til Danmark, har Dronninglund-området haft et specielt bånd til Grønland, og navnene Dorph, Dalager og Lynge findes stadig hos slægter på Grønland. Projektets formål er at belyse og dele viden om relationen mellem Dronninglund-området og Grønland fra 1734 frem til i dag for at sikre tværkulturel forståelse. 

Museum for Forsyning og Bæredygtighed, råder over forskellige grønlandsgenstande. Her ses 3 trædukker, samt en perlekrans og harpunspids

Gennem interviews, gennemgang af kildemateriale og gennemgang af genstande vil museet indsamle og dokumentere relationerne mellem Østvendsyssel og Vestgrønland, og de opnåede resultater formidles i en særudstilling, der vises på museet og udgives i et dertilhørende udstillingskatalog, der sikre den indsamlede viden og forankrer projektet. Mens udstillingen løber, vil der blive afholdt en række foredrag med forskellige relevante personer.

Støtten til projektet betyder, at museet har mulighed for at lave en virkelig spændende udstilling som forhåbentlig vil tiltrække både borgere og turister. Og samtidig vil udstillingen give både alle skoletrin i folkeskolen og de forskellige ungdomsuddannelser mulighed for at opleve og forstå relationerne mellem danskere og grønlændere på en ny og anderledes måde.

[Historie-online.dk, den 6. marts 2019]

 

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Den store fædrelandskrig II
Randbøldal - Jyllands første industrilandsby
Husk Historiske Dage 2019