Menu
Forrige artikel

Ting fra tiderne

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 4383

Nyt initiativ på Kystmuseet

I Kystmuseets samlinger findes tusindvis af gen-stande, og selv om vi er meget strenge i bedøm-melsen og inddragelsen af nye genstande, suppleres samlingerne hele tiden med gode gaver fra offentligheden. En del af museets genstande vises i depermanente udstillinger på Kystmuseets afdelinger i Sæby, Bangsbo Fort, Bangsbo og Skagen, andet indgår i særudstillinger, og hele samlingen er en del af grundlaget for den forskning, der udføres ved museet. Men nogle, både gamle og nyindkomne genstande, ligger på magasin, fordi der ikke er aktuelt behov for at udstille sagerne. Og det er en skam. Meget, der f.eks. ikke kan indgå i de permanente udstillinger eller bære en særudstilling, fortjener nemlig at blive vist for offentligheden.

Det gør Kystmuseet nu noget ved. Under overskriften Ting fra Tiderne, der således er både fortid og nutid, lancerer Kystmuseet et nyt initiativ. I en montre udstilles med ujævne mellemrum en genstand med oplysende tekst, uden i øvrigt at være en del af noget andet; i sig selv en miniudstilling. Initiativet vil forplante sig til alle museets afdelinger, men der lægges ud på Kystmuseet Bangsbo med en forbrydelse – eller genstanden for en forbrydelse.

Martinus Rørbye vender hjem

En akvarel, der blev stjålet fra museet, er efter årtier dukket op og kommer nu tilbage. Der er tale om en akvarel, udført af Martinus Rørbye (1803-1848), ”Kjørtøj fra Elling Sogn,” signeret og dateret Vendsyssel 1833, som Bangsbo Museum, nu Kystmuseet, havde erhvervet i 1981. I efteråret 2017 blev Kystmuseet gjort opmærksom på akvarellen, der var sat til salg hos Bruun Rasmussens Kunstauktioner i København. Kystmuseet henvendte sig til Bruun Rasmussen og bad om, at akvarellen blev taget af auktionen, med henvisning til, at vi kunne dokumentere, at der var tale om museets ejendom, som var stjålet fra vore samlinger. Det gjorde Bruun Rasmussen.

Kystmuseet meldte sagen til politiet, og Bruun Rasmussen overdrog akvarellen til politiet til videre efterforskning.
Det viste sig, at akvarellen også havde været på auktion hos Bruun Rasmussen i 2010. Ifølge politiets oplysninger var akvarellen tilsyneladende stjålet af en person, bosiddende på Fyn, som afgik ved døden i 2010. I forbindelse med oprydning på hans bopæl viste der sig at være flere kunstværker i boet, som blev solgt, uden at nogen blev opmærksomme på, at de var stjålet. Billedet blev så sat på auktion igen i 2017, men denne gang blev Kystmuseet gjort opmærksom på forholdet, så akvarellen nu kan vende hjem, og snart igen blive udstillet på Kystmuseet, som den første Ting fra tiderne.

Historie-online.dk, den 5. februar 2018

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Museum på Rejsen 23: Smithsonian Museum of American History
Kronprinsen og hagekorset
Fashioned from Nature