Menu
Forrige artikel

Udforskning af Albani Kirke

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 2273

 

Kulturministeriets Forskningsudvalg har netop uddelt 600.000 kr. til Odense Bys Museer til et forskningsprojekt om Albani Kirke og det ældste Odense.

Vigtig del af Danmarks historie

Overinspektør Jesper Hansen glæder sig over den flotte støtte fra Kulturministeriet, der skal bruges til at forske i urbaniseringen og den tidlige kristendom fra år 900 til 1200 e.Kr. med Odense som eksempel. – Det er fantastisk, at vi med støtten fra Kulturministeriets Forskningsudvalg får mulighed for at sætte fornyet fokus på udforskningen af Albani Kirke, der står som et vigtigt monument i såvel Odenses som Danmarks tidlige historie, siger Jesper Hansen.

Unik Odenselitteratur

Forskningsprojektet styres af arkæologerne Kirstine Haase og Mikael Manøe Bjerregaard, der ser frem til at kaste yderligere lys over Albani Kirkes rolle i det tidlige Odense. - Albani Kirke er Odenses ældste kirke og det var her den sidste vikingekonge, Knud d. Hellige, blev dræbt i 1086 og sidenhen blev helgenkåret, siger Kirstine Haase. - Kulten omkring Knud d. Hellige betød, at vi i dag har et stort og unikt skriftligt kildemateriale fra den tidlige middelalder kaldet ”Odenselitteraturen”. Samtidig er der siden 1886 udført arkæologiske udgravninger i området omkring Albani Kirke og særligt de sidste 15 års undersøgelser har tilvejebragt et enestående og omfangsrigt arkæologisk datasæt. Projektet vil derfor dels dreje sig om at skabe et overblik over samtlige kilder til Albani Kirke og miljøet omkring, samt at undersøge, hvordan samspillet mellem Albani Kirke og den omgivende by var med til at forme livet i den tidlige middelalder, fortæller arkæolog Kirstine Haase.

Knud den Hellige. Foto: Peter Helles

 Påvirkning mellem kirke og by

Overgangen fra vikingetid til middelalder markerer begyndelsen på to skelsættende begivenheder i Danmarkshistorien, nemlig indførelsen af kristendommen og fremvæksten af byer. Kristendommen fik stor indflydelse på byernes udformning, med grundlæggelsen af kirker, klostre og kirkegårde. Det kristne tankegods og udøvelsen af kristendommen forandrede livet i byen, og samtidig smittede hverdagens praksisser af på det religiøse liv. - I projektet Albani kirke i det tidlige Odense vil vi undersøge den gensidige påvirkning mellem kirke og by, på overgangen fra vikingetid til tidlig middelalder, med Odense som udgangspunkt, siger arkæolog Kirstine Haase, der sammen med Odense Bys Museer glæder sig over forskningsstøtten fra Kulturministeriet.

Bispegrav. Foto: Odense Bys Museer

[Historie-online.dk, den 8. juli 2020]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Juleforberedelser i Den Gamle By
Museumsnumre 19: Julestads og julepynt
Historiens største gravfund