Menu
Forrige artikel

Moesgaard Museums nye, permanente middelalderudstilling

Kategori: Nyheder og aktiviteter
Visninger: 4708

Middelalderen var en mørk og dyster tid med pest, kongemord og krig, men også en farverig periode præget af udsyn, festlighed og fristelser.

I Moesgaard Museums nye, permanente middelalderudstilling Fri os fra det onde kan publikum glæde sig til at tage med på en rejse gennem en perlerække af begivenheder og historier med fokus på middelalderens mennesker.

Udstillingen blev åbnet af Hendes Majestæt Dronningen ved en reception for inviterede gæster mandag 9. oktober. Fra 10. oktober er udstillingen åben for publikum. 

Middelalderudstillingen omhandler Danmark i tiden fra ca. 1050 til 1536, hvor landet åbnede for europæisk indflydelse, byer voksede op som centrum for handel og håndværk, kirker og klostre blev anlagt og der blev bygget borge. Det var også en tid med store kriser herunder den sorte død, der ramte landet i 1350 og betød, at omtrent hver tredje indbygger døde. Middelalderen er også præget af borgerkrige og tider uden stærke regenter, hvor man forskanser sig bag borge med volde og grave.  

En rejse blandt middelalderens mennesker

Middelalderudstillingen former sig som en rejse gennem en perlerække af begivenheder og historier med særligt fokus på middelalderens mennesker. Med kristendommen og kirken, som dominerende magtinstans, ligesom kongemagten og de store jordbesiddere, stormændene, der sidder med, når kongen skal træffe sine valg, er samfundets øverste på plads på magtens tinder, dog ikke uden sværdslag. Imens lever 95 % af middelalderens befolkning på landet, og må æde det daglige brød i deres ansigts sved.  På samfundets bund holder man landet kørende, dyrker jorden, høster og maler korn til mel, graver ler og brænder tegl til borge og kirker.

Middelalderen er også by-dannelser, hvor borgere søger lykken gennem frihed og handel, og hvor nogle lykkes, andre ikke. Teknologiske fremskridt som hjul-ploven og mølledrift præger tiden.  Skrivekunsten, det skrevne ord, er en ny magtfaktor, indført af klostrenes munke. Landet styres med sværd, kors og skrift.  

Krig og ufred hærger i et samfund, hvor kongen er på valg og rejser riget rundt for at opretholde orden og vinde landets indflydelsesriges gunst. Det er århundreder med opgang og undergang, og den sorte død, der lægger landsbyer eftertryggeligt øde, men det er også en tid med fred og indførelse af valgkongedømme.

Under devisen: Husk, du skal dø i morgen, er middelalderen også diabolsk, farverig og letlevende. Og fyldt med fristelser. Kristendommen har udrenset alle spor efter vikingetidens flergudsdyrkelse. Der findes kun en sand Gud og kirkens magt er almægtig: Led dig ikke i fristelse. Ved dommedag, skærsild og sjælevejning, bliver du dømt til paradisets lys eller helvedes flammer.

Udstillingen følger middelalderens mennesker gennem dåben, jordens skabelse og det kristne dogme, dødssynderne, fristelserne og ind i skærsilden.

Et glemt stykke historie

Et gemt og glemt stykke væsentlig Danmarkshistorie kan man også opleve i Moesgaard Museums middelalderudstilling. Danmark har siden vikingetiden haft et både anspændt og kærlighedsfyldt forhold til de slaviske stammer syd for Østersøen bare en dags sejlads fra Danmark. Udgravningen af et skibsværft ved Fribrødre Å på Falster i 1981 vækkede slumrende kilder bl.a. fra Saxo til live. Opdagelsen af værftet åbnede vinduet til en historie om den danske konge Svend Estridsens datter Sigrid og hans barnebarn Henrik, men ikke mindst om et betændt forhold mellem Danmark og Venderland.

I udstillingen vil film, animationer og udstillede skibsfund fortælle den dramatiske historie om den kristne Sigrid og hendes søn Henriks flugt fra det hedenske fyrstedømme og borgen Mecklenborg til Danmark, og senere Henriks istandsættelse af flåden på Falster og den dramatiske generobring af hans mødrende land i 1093. 

Middelalderudstillingen fuldender opbygningen af Moesgaard Museums permanente udstillinger om oldtid og middelalder, hvoraf de første om bronzealderen, jernalderen og vikingetiden blev åbnet i forbindelse med indvielsen af museets nye udstillingsbygning i oktober 2014.  Det seneste udstillingsafsnit – om stenalderen – blev taget i brug af publikum i oktober sidste år, og alle udstillingerne er blevet indviet af Dronningen, der er protektor for Moesgaard Museum.

Historie-online.dk, den 11. oktober 2017

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Modige Kvinder
Knuds Odense -vikingernes by
1960’ernes Danmark