Menu

Sankt Valentin - legenden og personen

Kategori: Årstidens skikke
Visninger: 13877

 

Der er flere helgener ved navn Valentin, eller Valentinus. Den helgen, der normalt associeres med Valentinsdag er Sankt Valentin af Rom, der angiveligt led martyrdøden ved halshugning den 14. februar omkring år 269 e.Kr. 

Liv eller kristendom?
Den "romantiske" Valentin-legende fortælles første gang i The Nuremberg Chronicle fra 1493. Her beskrives Sct. Valentin som en kristen, romersk præst på Claudius den Andens tid. Sammen med Sankt Marius hjalp han andre kristne under forfølgelserne, men blev taget til fange og fremstillet for kejseren. Her fik han tilbud om at beholde sit liv mod at frasværge sig kristendommen. Dette afslog han og blev dømt til halshugning. 

Afskedsbrevet
Mens Valentin sad fængslet, knyttede han venskab med sin fangevogters blinde datter. Ved et mirakel lykkedes det ham at gøre hende seende, hvorefter fangevogteren og hans familie omvendte sig til kristendommen. Da Valentin blev ført ud til sin henrettelse den 14. februar efterlod han et afskedsbrev til sin veninde - en gestus, som har fået en romantisk fortolkning.
En anden beretning angiver, at Valentin blev arresteret, fordi han - imod kejserens ordre - viede soldater, der havde ægteskabsforbud.

Dagen som helgendag
Omkring 498 gjorde pave Gelasius den 14. februar til Valentins dag. Èt af motiverne kan have været at "kristne" visse forårsfester, som i det hedenske Rom faldt den 15. februar. Selvom Valentinsdag i dag har stor folkelig gennemslagskraft, har dagen ikke været del af den katolske liturgiske kalender siden 1969. I den danske katolske kirke er den 14. februar i dag reserveret til andre helgener, men i ældre messebøger kan han optræde, og i den latinsk danske messebog fra 1926 findes der en dansk bøn stilet til ham.

Mønt med billede af kejser Claudius den Anden, der dødsdømte Sankt Valentin. 

Tekst: Charlotte S.H. Jensen

Se relaterede artikler
Historien bag Valentinsdag
Blomstersprog
Valentinkort og breve