Menu
Forrige artikel

Kongemagt

Kategori: Danmarks oldtid
Visninger: 2825

Allerede i 800-tallet omfattede danernes land det område, som senere udgjorde det middelalderlige kongerige Danmark. Men magten over det danske område var ikke nødvendigvis samlet hos en enkelt konge

Den engelske missionær Willibrord, der var i Danmark omkr. år 715, omtaler en Ongendus, eller Angantyr, som konge over danerne. Det er dog usikkert, hvor stor udstrækning hans rige havde. I de første år af 800-tallet herskede danernes kong Godfred over et meget stort område, der omfattede Vestfold i Norge, og samtidig var Godfred i stand til at kræve skatter af både de slaviske abodritter ved den sydvestlige Østersøkyst og af friserne.

En af Godfreds nevøer hed Angandeo, så måske var han i slægt med Angantyr. Hvis det faktisk var tilfældet, tyder det på, at kongemagten i en periode fra 700-tallet og ind i 800-tallet var domineret af en bestemt slægtsgruppes medlemmer. I perioden efter Godfreds død blev landet splittet mellem flere konkurrerende kongeslægtninge.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Stormandsgårde
Kristen mission og kongedåb
Droter og goder