Menu
Forrige artikel

Nyt projekt om bronzealderens fællesskaber

Kategori: Arkiv
Visninger: 3267

Ny forskning skal give mere viden om bronzealderens materielle kultur og sociale organisation.

En generøs bevilling fra VELUX FONDEN i januar 2014 sikrer realiseringen af et forskningsprojekt, der gennemføres af Lilian Matthes og Pernille Kruse fra Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev. VELUX FONDEN er en almennyttig fond stiftet af Villum Kann Rasmussen - grundlægger af bl.a. VELUX og andre firmaer i VKR Gruppen. I 2013 uddelte VELUX FONDEN 240 mio. kr. til almennyttige formål.

Bronzealderens enkeltgårde har eksisteret uden landsbyen som samlingspunkt. Opførelsen af halhuse og gravhøje må dog have krævet et samarbejde. En relativ ny antagelse er, at et fællesskab organiserede den slags forehavender. Indenfor et topografisk velafgrænset område i Sønderjylland, der svarer til Rise sogn, har Arkæologi Haderslev gennem adskillige udgravninger indsamlet et stort arkæologisk materiale fra ældre og yngre bronzealder. Udover otte bopladser indeholder området over 30 gravhøje samt et stort kogestensgrubefelt. Kogestensgrubefelt er betegnelsen for et større område med et stort antal gruber med indeholdende sten og trækul. Deres funktion rejser stadig en masse spørgsmål.

Projektets udgangspunkt er, at kogestensgrubefeltet kunne være et udtryk for et sådant fællesskab. Det ligger centralt i undersøgelsesområdet, og tolkes som samlingsplads bl.a. for de otte bopladser, som Arkæologi Haderslev har udgravet i området. En analyse af hele feltet vil kunne vise, hvordan, hvornår og hvor længe det er blevet brugt. Centralt står en fuldstændig 14C-datering samt en botanisk analyse af indholdet af alle kogestensgruber, hvilket aldrig tidligere er udført i Danmark.

Lertagningsgruber, redskaber og keramik tyder på, at der på bopladsen Brunde har eksisteret en lokal produktion, som ellers er svær at påvise. En samlet analyse af keramikken vil være vigtig for at kunne vurdere, hvor mange gårde, der har eksisteret samtidig.

Forskningsprojektet skal desuden ses som led i et samarbejde med forskningsprojektet "Siedlungen der Bronzezeit" i Slesvig/Mainz, som Arkæologi Haderslev nu i en årrække har haft. I maj 2013 havde projektet modtaget støtte fra Dronning Margrethe II’s Arkæologiske Fond, og nu kan arbejdet fortsætte.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Stormand blev begravet i bronzekedel
Frihedsmuseet går under jorden
Er der europæisk mode i gamle, grønlandske dragter?