Menu
Forrige artikel

The renaissance shipwrecks from Christianshavn

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 2786

Af Anders Bloksgaard, museumsinspektør & arkivleder, mag. art. Værløse Museum & Værløse Lokalhistoriske Arkiv.

The renaissance shipwrecks from Christianshavn er 6. bind i serien Ships and Boats from the North. Serien er placeret på et arkæologisk fundament, men har også til formål at præsentere vigtige skibsfund i en bredere historisk og kulturel kontekst end den rent arkæologiske. Serien har bl.a. tidligere præsenteret store forskningsbaserede værker om vikingeskibe og Hjortspringsbåden. Denne gang er vi så nået til renæssancen i form af arkitekten og marinarkæologen Christian P.P. Lemées bog. Bogen er en omskrevet og udvidet version af forfatterens Ph.d. afhandling Klamper, spigerpinde og skabeloner.

Christian P.P. Lemée udgravede i 1996-97 den tidligere Grønnegaard Havn ved Christianshavn for Nationalmuseet. Stedet er også kendt som B & W grunden, idet B & W´s motorfabrik senere blev anlagt på stedet. Grønnegaard Havn blev udbygget i 1600- og 1700-tallet ved sænkning af store udtjente skibe, der udgjorde fundamentet for anlæggelsen af kajanlæg. Det er otte af disse skibe, der nu bidrager med væsentlig ny viden om skibsbygning på Christian den IV´s tid og i særdeleshed med ny viden om gammel nederlandsk skibsbygning.

Flere af skibene er helt enestående fund.  Ét skib er eksempelvis en såkaldt verlanger, et skib bygget i Nederlandene i 1584, og senere forlænget med 7,7 meter i 1608, mens et andet er et af de tre skibe, der vendte tilbage fra den første danske ekspedition til Ostindien. Men også nyere tid er at finde i de arkæologiske fund – eksempelvis blev et af skibene ramt af en af de bomber, RAF kastede mod B&W fabrikken i 1943.

Dansk marinarkæologi hører til i den absolutte verdensklasse, hvilket Christian P.P. Lemées bog er et godt eksempel på. I første omgang præsenteres selve grunden og dens temmelig interessante historie efterfulgt af en opsummering af den hidtil kendte viden om tidens skibsbygning og design. Dernæst følger den arkæologiske metode, der er anvendt under udgravningerne og en meget detaljeret gennemgang af de enkelte skibe. Afslutningsvis opsummeres og diskuteres forskningsresultaterne.

Bogen er i sin udformning og layout intet mindre end lækker. Hardback, et væld af flotte illustrationer og tegninger, indeks og god litteraturliste imponerer. Dertil kommer et resumé og et terminologisk skema oversat til hele fem sprog.

Et lækkert udseende er imidlertid ikke alt, og selv om værket også imponerer voldsomt i sit indhold, så er det altså ikke en bog, man lige suser igennem over et par aftener. Det er primært tale om forskning – sekundært om formidling. Det vil derfor hjælpe, hvis læseren besidder en god interesse for skibsbygning i forvejen, ligesom en god portion arkæologisk interesse også er en hjælp, for det er til tider noget tung læsning, læseren udsættes for. Det faktum, at bogen er på engelsk gør den til et internationalt skoleeksempel i marinarkæologi, men vil på den anden side nok også afskrække en og anden af de danske læsere.

Skibsfundene fra B & W grunden kunne i øvrigt ikke bevares, for stedet huser nu Nordeas nye hovedsæde. Men i form af The renaissance shipwrecks from Christianshavn er et stykke unikt maritimt kulturhistorie nu alligevel blevet grundigt udforsket og bevaret på eksemplarisk vis.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Kongeblod og fyrstedømme
Adelsvældens skatter 1536-1660
Frederik 3. Fra afmagt til enevælde