Menu
Forrige artikel

Anden verdenskrig

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 1293

 

Af Kresten Søe

Anden Verdenskrig formidlet til undervisning for gymnasiet, HHX og HF

Bogen er tilrettelagt med opgaver efter hvert kapitel. Den er kronologisk opbygget med krigens optakt i form af kapitlerne: Arven efter verdenskrigen og Stormagtsrivaliseringen.

Herefter følger kapitlerne: Lynkrig, Den ægte verdenskrig, Folkedrab og udryddelse, Krigens vendepunkter og Krigen i Stillehavet.

Efter dette følger nogle spændende bredere kapitler om generelle begivenheder og vilkår i form af: Hverdagsliv om civilbefolkningerne i de krigsførende og besatte lande og Soldaten og krigen om vilkårene i de enkelte hære om soldaternes rolle fx under uddannelse, i føring og psykologien i kamp.

Endelig er der kapitlerne: Undergang om krigens afslutning i Europa og i Stillehavet. Hertil kommer Verden efter krigen, som blandt andet omhandler det nye verdensbillede med de nye grænser stormagter og magtbalance.

Til allersidst ligger et kapitel om arbejdet med historieformidling og historien om anden verdenskrig, som den fremtræder fx i skønlitteraturen, film, computer- og brætspil, med modelbygning og som krigsturisme til fortidens slagmarker.

Undervisningsdelen er lagt tilrette med kildeeksempler efter hvert kapitel med redskaber til vurdering og spørgsmål til uddybet analyse.  Hertil kommer forskellige opgaver og forslag og eksempler til arbejde i grupper samt yderligere aktivering i form af fx opgaveskrivning.

Bogen er illustreret med s/h fotos, der for en stor dels vedkommende synes valgt med omhu udenfor genrens sædvanlige gengangere. Hertil kommer diverse afbildninger af kortskitser og kildemateriale i form af fx plakater og fotos.

Gode vinkler udover den traditionelle grundfortælling

”Anden verdenskrig” byder på et spændende stykke verdenshistorie i undervisningen, som ikke bare er fremstillet som det godes kamp mod det onde og det godes sejr til sidst.

Bogen byder på en medrivende fortælling og fremtræder som en rigtig god udnyttelse af potentialet overfor en målgruppe på gymnasie og HF niveau. Yderligere kan bogen her både anvendes som supplerende læsning for eleven og som inspirationskilde for underviseren.

Kilderne efter hvert kapitel er velvalgte i deres belysning af perioder og vinkler, ligesom opgaverne i forbindelse med analyserne af fx taler og breve har fine vinkler til overvejelser med hensyn vurderinger af det skrevne ud fra både samtids- og nutidsvinkler. Hertil inddrager bogen også på glimrende vis søgning på internettet.

I forhold til tidligere tiders undervisningsbøger bringer forfatterne flere grundlæggende gennemgående linjer fx hvem der reelt trak det store læs med hensyn til ofring af soldater og et godt indblik i krigen og dens sammenhænge inklusive, hvad der reelt foregik bag fronterne. Her kan fx nævnes civilbefolkningens vilkår under den totale mobilisering med angående rationering, afsavn og mobilisering af kvinderne, samt hvilke modsætninger af ideologisk og kulturel art, der var både mellem de krigsførende parter og internt blandt de allierede.

Enkelte små skønhedspletter

Få men små skønhedspletter trækker en anelse ned. Fx var Polen ikke noget nyt land i Europa, men en genetablering af en århundredgammel statsdannelse.

Derudover undrer jeg mig over, at der skrives, at det ikke var lykkede Tyskland at slå en eneste af de europæiske stormagter ud under første verdenskrig. Tæller Ruslands kollaps 1917 ikke i denne fortælling?.

Mht. krigsførelsen er det for mig ikke tilstrækkeligt tydeliggjort, at det principielt ikke var kampvognen i sig selv, der gjorde den tyske krigsførelse revolutionerende. Dynamikkens livsnerve var i høj grad også det ledsagende mobile ofte også pansrede infanteri, artilleri og forsyningsapparat, der rykkede frem i kølvandet og sikrede brændstof, forsyninger og flanker.  Faktisk besad de allierede flere kampvogne end tyskerne i starten af krigen, så det var således ikke antallet men brugen, der gjorde udslaget.

Opdateret historisk forskning fint inkorporeret

Fremstillingen er på glimrende vis suppleret med opdateret viden med mange brede historiske vinkler i brug. Heriblandt også vinkler der flere steder udvisker konturerne i den traditionelle sort/hvide fortælling om kampen mellem det gode og det onde.

Her tænkes fx på England, Frankrig og USA’s imperialisme/koloniherredømme og økonomiske dominans, der bringes i et om end knap så rabiat modspil til nazismens racisme og fascismens ønske om dominans over fx Øst- og Sydeuropa og Japans ekspansion i Asien i 1930’erne.

Også kommunismens forbrydelser og folkedrab får dækkende omtale, om end spaltepladsen her forekommer knapt så voluminøs i forhold til kapitlet om nazismens folkedrab og Holocaust.

Dog er der her mere end rigeligt stof til eftertanke om, hvilken forbundsfælle demokratierne var tvunget til at vælge for at få bugt med Hitlers Tyskland.

Alt i alt præsterer de to forfattere et særdeles fint og veltilrettelagt arbejde såvel i den rene historieformidling som i den pædagogiske opstilling af undervisnings- og opgavedelen. Især kildeanalyserne skal igen fremhæves med deres samtidige indblik i øjenhøjde. Her er der virkelig stof til eftertanke - også med hensyn til eleverne fremtidige redskaber til egen tackling af de oplysninger, som de dagligt møder fx i aviser og på nettet.

(Historie-online.dk, den 4. oktober 2023]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Auschwitz og efter
Den skjulte alliance
Kraniet fra Katyn