Menu
Forrige artikel

Skudt ned

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 6598

Af Kresten Søe

Indhold og opbygning
Under Anden Verdenskrig havarerede mere end 1000 flyvemaskiner i Danmark, - britiske, amerikanske, tyske – og en enkelt dansk. Mange styrt var som følge af krigshandlinger og nedskydning. Men tallet rummer også en stor del - fortrinsvis tyske fly, der forulykkede under træning og rutineflyvning. Ofte som følge af teknisk havarier og grønne piloter. Denne bog fortæller hele historien om luftkrigens forløb, de enkelte flytyper og de mænd, der fløj og døde i dem.

Bogen følger primært krigens kronologi, men rummer også temakapitler om fx Luftwaffe i Danmark, SOE-flyvningerne, minekrigen mv. Der afsluttes med et kapitel om de faldnes minde, soldatergrave og veteranfly. Gennem fremstillingen bringes læseren med i cockpittet og følger de enkelte fly på dramatiske og ofte fatale togter: På de farefulde minelægningsoperationer i lav højde over danske farvande. På nedkastningsoperationer med våben og udstyr til modstandsbevægelsen, og med bombefly, der i nattens mørke under beskydning af luftværn og natjagere er på vej til og fra mål i Tyskland. Et enkelt sted følger vi også en tysk natjager, der med sine maskinkanoner sendte tre bombere ned på en halv time. Vi besøger mindesmærker og gravsteder landet over og læser navnene på de mange unge flyvere, der ofrede livet i kampen mod nazismen. Nogle steder følger vi også familiens reaktion i kilder og ser fx et af de fatale breve, der meldte en elsket søn savnet. Sideløbende med de mange dramatiske skæbner giver bogen et løbende overblik over luftkrigens taktik og den tekniske udvikling i fly og luftkrigsførelsen som helhed.

Fint samspil mellem tekst og illustrationer
Bogen er gennemillustreret med et meget stort antal samtidsfotos af fly og aktører, tegninger og affotograferinger af samtidige tryksager, breve og plakater i både s/h og farve. Hertil kommer nutidige fotos af mindesmærker, krigsgrave og historiske fly, som stadig kan ses i luften eller på museer. Umiddelbart kan det gennemillustrerede indbydende værk ved et hastigt gennemsyn signalere populærhistorie. Men når man går ind i fremstillingen, så fremstår hver eneste af de mange indbydende illustrationer vedkommende og understøtter overalt bogens autencitet og atmosfære i særdeles fint samspil med teksten.  De fleste af de mange billeder er ikke set før i tilsvarende værker, og det åbenlyst store arbejde med fremfinding fortjener stor anerkendelse.

Overskuelig redegørelse for baggrundsramme og sammenhænge
Ole Steen Hansen har tidligere udgivet fx "Bombemål Berlin" og " Tyskernes katastrofe" og har således grundigt kendskab til perioden. En ekspertise og et overblik, som overalt lyser gennem fremstillingen, der på glimrende vis forklarer og redegør luftkrigens strategi, taktik og sammenhænge. Intet aspekt bliver glemt og alt bliver forklaret løbende og efterrationaliseret, så både krigens store ramme, den grundlæggende danske vinkel og de menneskelige aspekter alle fremstår klart for læseren.  Hertil kommer en næsten ekstrem faglighed, der overalt præsenterer den historiske og tekniske viden fejlfri og forskningsmæssigt opdateret.
Fx får læseren en fin opdateret historisk analyse af de allierede luftbombardementer og deres reelle karakter af bevidst terror mod den tyske civilbefolkning. Royal Air Forces leder "Bomber" Harris valgte her bevidst - vel vidende, at træfsikkerheden under natbombardementerne var alt for lav til at ramme militære mål, i stedet at dræbe så mange civile som muligt. Et faktum, som bl.a. understøttes af en kilde med en pilot, der på sit dødsleje i 1970'erne citeres for håb om tilgivelse fra de mange uskyldige tyske civile, han havde dræbt.

Godt indtryk af de menneskelige konsekvenser af luftkrigen
Læseren møder også de barske konsekvenser af de mange styrt, hvor resterne af besætninger som oftest end ikke kunne adskilles som enkeltindivider. Alt i alt var chancen for at slippe ud af det brændende fly under styrt var meget lille, og i reglen omkom alle syv flyvere i en nedskudt Lancaster eller Sterling. Enkelte slap, og bogen bringer også historier om tilfangetagelse og vellykkede flugtforsøg til det neutrale Sverige. Hertil kommer øjenvidneskildringer fra både flyvere og danskere, der overværede styrt eller blev genstand for krigshandlingerne på jorden. I det hele taget står krigens menneskelige konsekvenser stærkt i dette værk.

Vi hører også om de psykiske og fysiske pres på bombeflyenes besætninger, der vidste, at chancen for at slippe ud af en ramt fly ligesom chancen for at overleve det normerede antal bombetogter var lille. Kun en pæn fjerdel kom her helskindet igennem de normerede 25 togter, og ingen undgik traumatisering. Over for dette står så den danske civilbefolkning, der altid var venligtsindede men - lidet flatterende - generelt ikke var indstillet på at risikere eget skind, men som oftest meldte nedskudte flyvere til politiet med medfølgende afhentning af tyskerne.

Mange af skæbnerne på både faldne og overlevende får kød og blod med redegørelse for familie, baggrund og karriere i luftvåbnet.

Konklusion og målgruppe
Et værk, der imponerer både med sin faglighed og sin visuelle formidling. Forfatteren har i den grad styr på sit stof og formår at fremlægge både dets faglige og menneskelige aspekter levende og spændende for læseren. Hertil kommer, at både militærhistorik, flyteknik og den generelle historiske rammer overalt tackles korrekt uden selv den mindste faktuelle fejl. En kombination, som for mig får bogen til at fremstå som den ubetinget bedste og mest velkvalificerede på dansk i sit emne. I det hele taget er "Skudt ned" en af de bedste danske og danskoversatte bøger om Anden Verdenskrig, jeg har læst i flere år. Målgruppen er alle med interesse for Besættelsen og luftkrigen under Anden Verdenskrig. Derudover siger min bibliotekserfaring, at der også er stor lokalhistorisk interesse for dette emne. Her kunne et supplerende stedregister i forbindelse med et kommende oplag være en force.

Historie-online.dk, den 25. juni 2018

Forrige artikel
Se relaterede artikler
"Signal". Svar på anmeldelse
De nazistiske koncentrationslejre
Polen og Holocaust