Menu
Forrige artikel

For Danmarks frihed

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 4730

 

Af Kresten Søe

Indhold og opbygning

Den 9. april 1940 invaderede tyske tropper Danmark. Regeringen overgav sig efter få timers kamp, og først efter flere års samarbejdspolitik opstod en decideret modstandsbevægelse. Men ikke alle danskere accepterede overgivelsen. Udenfor landets grænser dukkede nemlig mere end 250 danske mænd og kvinder op på rekrutteringskontorer verden over for at melde sig frivilligt til at kæmpe for Danmarks frihed i de forskellige enheder i de allierede luftvåben. Alle var de danske statsborgere, der enten var flygtet, kommet ufrivilligt i eksil eller var emigreret. Denne bog er en samlet historisk skildring af deres bidrag til kampen for Danmarks frihed og fortæller om danske piloter og besætningsmedlemmers indsats.

Kilder, tilblivelse og opbygning

Af de 262 aktører var 37 kvinder, 128 gjorde tjeneste i luften, heraf 70 som piloter. Andre deltog som besætningsmedlemmer fx skytter og navigatører. Bogen om de frivillige og deres indsats er resultatet af forfatteren Mikkel Plannthins årelange interesse, research og arbejde med de ofte sparsomme kilder. Værket udkom første gang i 2017 på engelsk, mens en oversat dansk udgave først forelægger nu her i 2018. Fremstillingen fremstår grundig og fagligt dækkende og er illustreret med nogle samlede sider med s/h samtidsfotos af aktører, scenarier og fly.
Bogens indledes af den samtidshistoriske ramme og er derefter geografisk struktureret med kronologisk opbyggede kapitler, der dækker krigens forløb. Fx ” Spitfirepiloter: Den engelske Kanal og Nordeuropa 1942-45”, ”Bombetogter 1940-45”, ”Operationer over Atlanten” og kapitler om Middelhavet og Indien, Burma og Kina. Sidst suppleres med "Langt fra frontlinjen" med omtale de, der arbejdede uden for de egentlige kampenheder med fx lufttransport, medicin, vejrtjeneste, træning og i det kvindelige hjælpekorps WAAF.

Der afsluttes med ordforklaring over fx udtryk, officersgrader og operationstyper, noter, index og bibliografi samt liste over navne og oplysninger om de enkelte danske aktører.

Kilderne er ud over de ret få eksisterende danske biografier i udstrakt grad engelske og ofte i form af research i militære arkiver med rapporter om togter, åsteder og træfninger.

Fremstillingsform, målgruppe og konklusion

De hidtidige bogudgivelser om emnet har fortrinsvis været enkeltbiografier. Plannthins bog fremstår derfor som det første egentlige samlede danske værk om emnet. Bogen er primært koncentreret om at dække allround. Qua denne præmis og i og med det store antal personer, kildematerialet og de kortfattede kamprapporter bliver fremstillingen som ofte tør, faktamættet og opsummerende. På samme måde sætter de mange summariske fakta i form af rapportering af tid og sted for træfninger, bombelast, havarier, nedskydninger eller begivenhedsløse patruljer i forskelligt vejrlig ofte sit præg på fremstillingen. Et moment, der vil få en del af de mere alment interesserede læsere til at savne atmosfære, personlige oplevelser, kampskildringer og atmosfære.

Men da dette heller ikke er bogens primære præmis, kan det ikke lægges fremstillingen til last. Målgruppen er klart den fortrinsvis videregående historisk interesserede med et vist mål af forhåndsviden. På dette præmis er fremstillingen velfungerende og fint struktureret. Ligesom kvaliteten af forfatterens omfattende og grundige arbejde med de mange kilder tilføjer bogen stor værdi som historisk værk. Samlet set giver bogen et udmærket overblik over skæbner i krigens hverdag og vilkårene for deltagelsen med både begivenhedsløse perioder og i kamp.

Historie-online.dk, den 4. december 2018

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Nu skal du høre, hvordan en dag går her ...
Hitler - en biografi & Adolf Hitler - et politisk portræt
Slaget om Kursk