Menu
Forrige artikel

Replik vedr. anmeldelse af "Det tyske kystforsvar ved Lillebælt

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 3859

 

Jeg sidder tilbage med stor forundring efter at have læst anmeldelsen. Tilsyneladende er bogen anmeldt som en videnskabelig afhandling eller noget lignende, og hele bogens omdrejningspunkt Sonderbauprogramm er angivet som ikke eksisterende.

Bogen ”Det tyske kystforsvar ved Lillebælt” er en ganske almindelig lokalhistorisk fortælling om nogle emner, som ikke er almindelig kendte. På intet tidspunkt har jeg hverken på skrift eller i tale ytret ønske om, at bogen skulle være en videnskabelig afhandling eller -værk.

Det er en helt igennem ejendommelig anmeldelse med useriøse angreb på både forfatter og bogens stof.

Af anmeldelsen fremgår direkte citeret (inkl. anmelderens fejl): ”Jeg må tilstå, at jeg ikke tidligere har hørt om dette specifikke program 1944-45, og at jeg heller ikke er stødt på det i litteraturen om Atlantvolden, hverken den nationale eller den internationale litteratur”, og han skriver endvidere ”Hvis man søger efter et særligt Sonderbauprogram(m) 1944-45 søger man forgæves. Dvs., en googlesøgning..

Anmelderen kender ikke Sonderbauprogramm, og anmelderen kan ikke Google noget om sagen – alligevel tillader han sig at konkludere at Sonderbauprogramm, som ikke eksisterende, og hænge forfatteren ud som utroværdig. Anmelderen skriver videre: ”Hvad er det for et Sonderbauprogram(m) 1945-45, der omtales? Svaret er, at det er ikkeksisterenede”. Forfatteren foregøgler…”  

Det er direkte en usand information og på baggrund af denne forfejlede konklusion bliver bogen bedømt prætentiøst og useriøst.

Fra Rigsarkivet kan Mar. Sonderbauprogramm eller kortere Sonderbauprogramm med fakta fastlægges til at være et afgrænset konsistent byggeprogram af 28 kanonstillinger, og nogle torpedoanlæg, iværksat af den tyske krigsmarine i august/september 1944, sideløbende med byggearbejder på Atlantvolden, flyvepladser etc.  

Anmelderen og læsere, som er blevet skeptiske med hensyn til bogens faglighed er velkommen til at få kopier af den dokumentation, som er nødvendig til verifikation af, at Sonderbauprogramm er et faktum.

I det følgende nogle andre anmeldelser:

Fra DBC lektørudtalelse

Kort om bogen

Grundig og detaljeret undersøgelse af de tyske forsvarsværker i området ved Lillebælt. For læsere med interesse for 2. verdenskrig og særligt tyske militære forhold i Danmark.

Vurdering

Forfatteren har begået et yderst grundigt og gennemarbejdet stykke lokalhistorie fra tiden under og efter 2. verdenskrig. Forfatteren er meget vidende på området, og man mærker tydeligt, at han brænder for at formidle emnet

Museumsinspektør Lars Froberg Mortensen Fredericia i april 2019:

Poul Erik Pedersen har begået en grundig og meget detaljeret bog om det tyske kystforsvar ved Lillebælt. Dette knyttes fornemt til de nationale og internationale begivenheder.

Bogen vil fremover være en opslagsbog for undertegnet og Museerne i Fredericia, når arbejde og formidling omkring besættelsesårene i og omkring Fredericia.

Det er en stor gevinst at bogen er meget systematisk i sin tilgang til emnet. Ligeledes at fremgangsmåde, metodik, oversigt, illustrationer og forkortelser er klart beskrevet og overskuelige.

Det er et stort og flot arbejde Poul Erik har gjort med at finde arkivmateriale på Rigsarkivet. Der dukker en masse ny viden op, som fremover skal inddrages i fortællingen om Fredericia og besættelsens årene.

Jeg kan varmt anbefale bogen, som bør læses af enhver der har interesse i Danmark under 2. verdenskrig.

Se anmeldelsen her

[Historie-online.dk, den 21. august 2019]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Landsforrædernes børn
De gjorde Danmark større
Bondehjerte