Menu
Forrige artikel

Den svære dans

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 1454

 

Af Preben Etwil

Professor i historie på Aarhus Universitet Thorsten Borring Olesen har ganske enkelt skrevet en fremragende historie om Danmarks samarbejde med Europa fra afslutningen af Anden Verdenskrig og til i dag.

Uden at være synsk, vil denne bog blive et standardværk over dansk europæisk samarbejde i perioden efter Anden Verdenskrig.  

Den kan med stort udbytte læses af både lægfolk og fagpersoner. Den kan, godt hjulpet af et omfattende person- og stedregister, også bruges som en kvalificeret opslagsbog. Og for nørderne, er noterne den rene guldgruppe.

Bogen er kronologisk opbygget med Danmarks indplacering i Europæisk historie. Vi kommer over afslutningen af Trediveårskrigen og Den Westfalske Fred, og bliver i store spring ført frem til perioden efter Anden Verdenskrig, etableringen af Den Europæiske Kul- og Stålunion (EKSF) i 1952, der voksede over i etableringen af Det Europæiske Fælleskab (EF) i 1957, Danmarks medlemskab i 1973, samt løbende udvidelser af både medlemslande, forpligtelser og institutioner i form af Den Europæiske Union (EU) i 1993 med gennemførelsen af den såkaldte Maastricht-traktat.  Medlemskronologien slutter med optagelse af sidste medlandsland i form af Kroatien i 2013, og afskalningen af England i 2020 (Brexit).

Der er naturligvis også en detaljeret historisk gennemgang af de 9 forskellige folkeafstemninger om dansk tilslutning til EF/EU – lige fra tiltrædelsesEF-afstemningen i 1972 til Ophævelsen af forsvarsforbeholdet i 2022.   

Bogens store styrke er, at den bringer læseren ind til forhandlingsbordet i de ellers lukkede diplomatcirkler, og ind i den folkestemning, som herskede i mange af de danske EF/EU-debatter, som Danmark har været præget af de seneste 50 år – både for og imod.

Den giver både fagpersoner, og personen på gaden der bare er interesseret i EU-spørgsmål, et superskarpt billede af EF/EU strukturer og traktaterne – både dem der blev vedtaget, og dem der blev forkastet.

Ikke mindst bliver mange af de partipolitiske positioner, som EF/EU debatterne afstedkom gennem tiden, grundigt belyst og analyseret.

Bogen slutter af med forfatterens vurdering af EU’s fremtid. Her ridser forfatteren på oplagt vis EU’s muligheder og udfordringer op. Måske bogens mest spændende kapitel.

”De demokratiske stater i Europa er altså udfordret af identitetspolitikken. Det er i høj grad et produkt af, at de europæiske stater har store vanskeligheder med at håndtere det 21. århundredes globale dagsorden. Dagsordnen omfatter en stor transformation af de økonomiske grundstrukturer, klimaomstilling, store migrationsstrømme, truslen fra pandemier og terror og en markant ændret geopolitisk magtbalance. Alt dette udfordrer nationalstaten fordi problemerne er grænseoverskridende og næppe lader sig løse ved, at trække sig tilbage til nationalstaten. Det er ganske enkelt uklart, hvordan man tager kontrollen tilbage i den globale tidsalder” (p. 367).

Bogens afsluttende sætning lyder: ”Du kan tjekke ud af EU til hver en tid, men du kan ikke forlade Europa”.

Med disse ord kan bogen anbefales på det varmeste.

Eneste fare er, at man bliver klogere.

[Historie-online.dk, den 2. november 2022]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Hjemmeværnet
Denne gang går vi hele vejen
Hvorhen Europa?