Menu
Forrige artikel

Det glemte mytteri

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 3139

Af Vigand Rasmussen, lektor, cand.mag.            

I det nys udkomne bind 14 af Gyldendals og Politikens Danmarkshistorie om perioden 1950-1970 leder læseren forgæves efter omtale af nogle dramatiske begivenheder, som fandt sted i dele af det danske forsvar i 1953. Dermed adskiller den nyeste Danmarkshistorie sig ikke fra forgængerne, men historisk interesserede læsere kan til fulde få belyst tildragelserne ved at kaste sig over historikeren Ib Nordbys bog om det glemte mytteri.

Nordby er fhv. major og var selv til stede, da begivenhederne brød løs i Søgårdlejren den 16. februar 1953. Urolighederne havde baggrund i en beslutning om, at tjenestetiden efter krav fra NATO blev forlænget fra 12 til 18 måneder. Tilmed ramte forlængelsen kun 40 procent af de indkaldte, hvad der ydermere pustede til utilfredsheden.

I samtiden opstod der hurtigt en opfattelse af, at de danske kommunister havde en alvorlig finger med i spillet som et led i den huserende kolde krig.

Ib Nordby vil med sin undersøgelse klarlægge, hvad der virkelig skete fra kasernegård til Christiansborg i denne sag. Og han går grundigt til værks. Efter en kort indføring i det udenrigs- og forsvarspolitiske forspil følges begivenhederne nøje på de kaserner, hvor der opstod uro. Derefter gennemgås de efterfølgende retssager, hvor nogle dommere for ret hårdt frem mod de tiltalte soldater. Gemytterne var sandelig i kog.

Dagspressen spillede en betydelig rolle i beskrivelsen af begivenhederne og i politiseringen af disse med adskillige kioskbaskende forsider til følge.

Sagen udløste en forespørgselsdebat i Folketinget den 3. marts 1953, hvor især Socialdemokratiet krydsede klinger med den borgerlige regering.

Alt dette gennemgår Ib Nordby på en saglig og meget grundig vis, hvor flere af kapitlerne er særdeles citattætte, og konklusionen bliver, at der ikke var tale om en kommunistisk styret aktion. Det var ’uromagere og brushoveder’, som fordrejede hovederne på deres kammerater og fik dem til at demonstrere mod den måske heller ikke alt for fikse beslutning om en forlænget tjenestetid.

Det er Ib Nordbys fortjeneste, at fremtidige brede Danmarkshistorier bør have et par linier om dette hidtil glemte mytteri i det danske forsvar. Det havde i øvrigt været interessant, om Nordby havde gransket lidt i, hvorfor disse tildragelser ikke hidtil har fundet vej til de historiske værker.

Bogen har et grundigt noteapparat og en række helt centrale bilag.

I 1958 indledtes rækken af ’Soldaterkammerater’ film. Gad vide om filmenes skildringer af det muntre soldaterliv kan ses lidt i forlængelse af, hvad der var sket fem år før ?

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Italien - Fra Mazzini til Berlusconi
Frankrig
Grønlands Amt