Menu
Forrige artikel

Thatcher

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 2244

Af Elisabeth Ahlefeldt-Laurvig

Margaret Thatcher, som for nylig fyldte 85, er en af de største britiske politiske personligheder i nyere tid.  Hun var – og er – elsket og hadet, men kun få har ikke haft en mening om hende.  Her har vi en biografi om hende skrevet i bagklogskabens klare lys og med dansk vinkel.

”Er der ikke skrevet nok om hende?” kan man spørge.  Men nej, ikke sådan som denne bog er skrevet.  I en relativt kort form kommer man igennem hendes karriere indtil hendes tiltrædelse som premiereminister.  Det er imponerende kortfattet i betragtning af, hvor meget der kommer med.  Og her er bagklogskaben særlig interessant.  Der er bl.a. en analyse af Thatcher’s rådgivere.  Selvom man ikke kendte til begrebet ”spindoktor” dengang, kan man, med den viden vi har nu om dage, genkende fænomenet også tilbage i 1970’erne.  Der er endvidere en spændende beskrivelse af ideologiske overvejelser hos de britiske konservative, og hvordan det prægede den senere ”Thatcher’isme”.

Et af de meget spændende elementer i bogen er nemlig erkendelsen af, hvor radikal Thatcher egentlig var.  Her tænkes ikke kun i forhold til Labour, men i forholdet til den traditionelle Tory - eller britiske konservative - tankegang.  Man kan sige, at det er forskellen mellem den gamle konservative tankegang om at privilegier forpligter og den liberale om at ”enhver er sin egen lykkes smed”.  Thatcher’s version blev kaldt ”ny-liberal” og påvirkede også udviklingen i andre lande. Bogen viser, at indenfor det konservative parti var Thatcher faktisk radikal. En af de mere synlige konsekvenser var bl.a., at der dukkede flere og flere toppolitikere op, som ikke havde haft den sædvanlige privilegerede baggrund, bl.a. var der mange, der ikke kom med en uddannelse fra Oxford eller Cambridge og ganske mange havde startet fra en beskeden baggrund – lige som Thatcher selv.  

I den del, der berører Margaret Thatcher’s tid som premiereminister er alle de store begivenheder naturligvis berørt – ikke mindst privatiseringerne og opgørene med fagforeningerne.  Interessant at mange af disse reformer ikke er blevet ændret nævneværdigt i Labour årene, der fulgte.  Nordirland er naturligvis også berørt, det var jo i de år, at der var bombeangreb udført af IRA i London.  Man har næsten glemt, at der også var utrygge tider før 11. september.

Bogen har et interessant afsnit om Margaret Thatcher og udenrigspolitikken. Hendes stil og indstilling er bedst sammenfattet med et citat fra Helmuth Kohl, at Thatcher opfattede kompromisvillighed som et svaghedstegn.  Falklandskrigen er et godt eksempel.  

Når bogen er skrevet af en dansker må der naturligvis være et kapitel om Thatcher og Danmark.  Men da Danmark ikke rigtig havde Margaret Thatcher’s store interesse er denne del egentlig bogens svageste, hvis man kun skal se bogen som en Thatcherbiografi.  Afsnittet er dog interessant nok, hvis man tænker på bogen som en genopfriskning af,  hvad der skete i perioden, hvor Thatcher var premiereminister.

Vi har her en interessant biografi om en enestående politiker.  Margaret Thatcher er ikke en person, der gav meget af sig selv som menneske – dette afspejles i bogen - men hun var en unik politiker, som påvirkede ikke kun britisk politik men hele sin samtid.  Og det er en spændende historie godt skrevet af Jørgen Sevaldsen.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Minutter i midnat
Du har ikke en chance – tag den
En slags mandinder