Menu
Forrige artikel

Sjak, mestre og skibsbyggeri

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 2433

Af Poul Porskær Poulsen, arkivar ved Vejle Byhistoriske Arkiv & Stadsarkiv

Man ser det allerede på forsiden af bogen: Den stolte arbejder, den rigtige arbejder, med værktøj over skulderen, skuende ud i fremtiden. Den er en rigtig arbejdsplads, det her drejer sig om. Vel nok den mest berømte af alle danske arbejdspladser i det 20. århundrede, skibsværftet B&W. Berømt  fordi den havde stor betydning for betalingsbalancen, gav et udkomme for tusindvis af mennesker samt udgjorde en spydspids inden for arbejderbevægelsen, fordi man her var så mange, at det var muligt ved sammenhold at sætte krav igennem og udgøre en både faglig og politisk avantgarde.

B&W er en saga blot. I 1996 blev nøglen drejet for sidste gang, men heldigvis havde man fra historisk side nået at etablere en periode med deltagerobservation på Refshaleøen, så dette unikke sted ikke skulle gå i glemmebogen. I fem måneder opholdt de to forskere sig på B&W, iagttog, snakkede, lyttede, og noget af det, de fik ud af det, er indholdet i denne bog. Det må derfor også betegnes som en uhyre væsentlig bog, et monument over en tid, der ikke kommer tilbage. Forfatterne samler i forordet bogens indhold i nogle få ord: ”Helt overordnet har vi søgt at anskue skibsværftet Burmeister & Wain som en enhed, der dannede rammen om mange forskellige typer af arbejde og kultur. Vi har lagt særlig vægt på de ansattes tilknytning til arbejdspladsen, den rolle de spillede på virksomheden og ikke mindst relationerne mellem de mange ansatte.”

Perioden, der blev koncentreret om i fremstillingen, er tiden efter anden verdenskrig. En periode, hvor der skete utallige forandringer, fremskridt, rationaliseringer osv. Og den bliver fremstillet på en uhyre sober måde i bogen. Lidt tørt, måske, men omhyggelig i detaljen, så de mange, mange arbejdsfunktioner på værftet dokumenteres. Hvad skulle der til for at bygge de store skibe, eller for at reparere havarister? En forenet kraft af smede i alle afskygninger, metalarbejdere, snedkere, tømrere, elektrikere, malere samt en række specialfunktioner, hvis lige ikke fandtes andetsteds – og dertil et korps af arbejdsmænd, som gjorde det hele muligt, eller i hvert fald lettede arbejdsprocessen. Vi hører om det hele – både selve arbejdsprocessen – altså hvad lavede de rent faktisk – og organiseringen af arbejdet, der var et stort puslespil af forskellige sjak og arbejdsgrupper, der nødvendigvis måtte spille sammen, for at arbejdet skulle kunne udføres.

Dertil naturligvis også B&W som en livsstil, som omfattende næsten hele livet – og hele familien, eftersom mange generationer af samme slægt sagtens kunne arbejde der samtidig eller i lige linje efter hinanden. Meget var bygget op om ritualer og skikke, og det har forfatterne haft et godt blik for – også pauseskikkene, som ikke var den mindst vigtige del af en sådan kæmpestor organisme. Så stor var arbejdspladsen – både i udstrækning og med hensyn til ansatte – at der var rige muligheder for at snyde lidt. Det fortaltes f.eks., at hvis man havde en spand i hånden eller et rør over skulderen, kunne man nemt bruge hele dagen på at køre frem og tilbage med de små traktorer med lad, der blev brugt til persontransport på værftsområdet!

Forfatterne kommer ganske prisværdigt hele vejen rundt, og man får et fint indtryk af arbejdspladsens mange funktioner og arbejdsområder, og på de citater, der bruges rundt omkring, bringes man desuden tæt på de folk, det hele drejede sig om. Der må i interviewene være et stort materiale, som endnu ikke er fuldt udnyttet, og som kan danne en væsentlig baggrund for den videre forskning i B&W og arbejderne derude i årene fremover.

Sidst men ikke mindst er bogen fabelagtigt godt illustreret. De store skibe og arbejdssituationerne udgør fantastiske motiver for fotografen, og der har været et stort materiale at øse af her. Kvaliteten og fortællekraften i de mange velreproducerede fotografier er stor, og er med til at gøre bogen både flot og interessant. Teksten er mere tør og først og fremmest til for at dokumentere og fastholde nogle af de mange oplysninger om arbejdspladsen. Der er ikke tænkt så meget i fængende overskrifter og sjove beskrivelser, men det skal nu ikke lægges forfatterne til last. Godt at bogen her er med til at dokumentere et fascinerende stykke danmarkshistorie, nemlig en (meget) stor arbejdsplads, som har sat et gedigent aftryk på det danske samfund.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Nullerne
Efter bemyndigelse
Velfærdssamfundets datter