Menu
Forrige artikel

Folkets tid

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 6257

 

Af Anders Ellegaard, cand.jur.

Bøger om politik eller politiske foreninger er vanskelige at anmelde. Roser man dem, bliver man beskyldt for det ene, og riser man dem, bliver man beskyldt for det andet. - Et gammelt ordsprog siger, at det sete afhænger af øjnene, der ser. Det gælder ikke mindst anmeldelser – og dem, der læser dem.

Socialdemokratiet, som snart fylder 150 år bestilte syv malerier til partiets gruppeværelse på Christiansborg. Man ville have en kunstnerisk udsmykning, som skildrede Socialdemokratiets og arbejderbevægelsens historie, ideer, begivenheder og personer. Kunstmaleren Jacob Brostrup påtog sig opgaven, og historikeren Martin E. O. Grunz påtog sig at bistå med kortlægningen og udvælgelsen. Resultatet er blevet syv malerier, som hver viser et afgørende år og en afgørende episode i landets og partiets historie samt en forklarende tekst til samme. Billeder og tekst foreligger nu i denne bog. Sidst i bogen er der en artikel af mag.art. i kunsthistorie og kunstformidling Connie Hansen, som beskriver malerierne og Jacob Brostrups kunstneriske virke.

Formand for partiets folketingsgruppe, Henrik Sass Larsen, skriver i forordet til bogen, at Socialdemokratiets historie er lig med Danmarks nyere historie. Partiet og dets idégrundlag har skabt det moderne velfærdssamfund og sikret, at alle har fået mulighed for at vælge deres livsbane uanset herkomst.

I ”Demokratisk introduktion” skriver Martin E. O. Grunz, at hans og Jacob Brostrups bundne opgave var syv malerier og tilhørende tekster. Sammen indkredsede de personer og emner, der skulle vise de (dengang) 147 års historie. Begreberne, de valgte, var: frihedsrettigheder, parlamentarisme, pragmatik, vestintegration, velfærdsstat, solidaritet og ansvar.

Malerierne har vakt en del opsigt for deres påståede tendentiøse indhold og fordrejning af historien. Der har været indlæg, læserbreve, interviews og kronikker i dagbladene. Martin E. O. Grunz har i et interview i et dagblad d. 16. ds. udtalt, at det ikke er nogen hemmelighed, at han er socialdemokrat, og at man ikke kan lave ren objektiv historie.

De syv store malerier er meget farverige og delvis transparente collager baseret på historiske fotografier. I bogen er malerierne trykt på dobbeltsider, ligesom detaljer af dem og relevante fotografier af personer og tekster er gengivet.

I den følgende beskrivelse nævnes maleriets titel, afsnittets titel og underafsnittenes titler. - De enkelte malerier og deres mangfoldige indhold vil derimod ikke blive beskrevet. Læserne henvises til malerens hjemmeside www.brostrup.dk, hvor de kan studeres nærmere.

Billede 1. Slaget på Fælleden 1872. - 1871-1899 Frihedsrettigheder. - Den fransk-tyske krig. Forfatningskampen. Pio organiserer arbejderne. Sagens forkæmpere. Slaget på Fælleden. Genstiftelse. Købmagergadekongressen. Mod et systemskifte.

Billede 2. Påskekrisen 1920. - 1900-1920 Parlamentarisme. - Når folket har magten. Mit land, min stamme frit må leve. Slaget om København. Kommunalt gennembrud. Den fattiges værner, den riges ris. Systemskiftets resultater. Ny Junigrundlov. Ministeriet Zahle-Stauning. Påskekrisen.

Billede 3. Danmark for Folket 1934. - 1921-1939 Pragmatik. - Kommunisterne splitter! Striden er international. Stauning som statsminister. Kanslergade. Pest over Europa. Rettigheder – ikke almisser. Stauning igen!  

Billede 4. Fremtidens Danmark 1945. - 1940-1955 Vestintegration. - Besat. Hvor længe kan dette blive ved? Mod et brud. Flugten til Sverige. Fremtidens Danmark. Atlantpagten.

Billede 5. En bygning vi rejser 1955. - 1955-1970 Velfærdsstat. - Fra aldersrente til folkepension. Gør gode tider bedre. Det røde kabinet.  I opposition.

Billede 6. Ny kurs mod bedre tider 1993. - 1971-1997 Solidaritet. EF-medlemskab. Jordskredsvalget. Anker Jørgensens tid. Nye politiske områder. En ny start. Jeg har lyttet og lært.

Billede 7.  Retfærdig og realistisk 2018. - 1998-2018 Ansvar. - Four more years. Udlændinge, efterkommere, nye danskere. Systemskiftet 2001. Fair Forandring. Thorning-Schmidt-regeringerne. Fælles om Danmark.

Mag. art Connie Hansens artikel om malerierne har titlen: ”Tiden er en foranderlig collage.” Underafsnittene er: Billedkunstneren Jacob Brostrup. Forarbejdet til ”Folkets Tid.” Fotografiet og tiden. Folkets tid. Kontemporært krydsfelt af historiemaleri og politisk kunst. Samfundets udvikling. Det nye maleri bygger videre på traditionerne. Naturen.

De sidste sider indeholder et noteapparat til de enkelte kapitler.

Bogen er smukt indbundet med (meget passende) røde forsatsblade. Billederne er trykt klart med gode farver.

Både politik-, kunst- og historieinteresserede vil have udbytte af at læse og se bogen om Folkets Tid. Pro eller contra.

[Historie-online.dk, den 19. februar 2019]

 

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Magtfuld gennem riget
Underdanmark
Trap Danmark bind 29