Menu
Forrige artikel

Trap Danmark bind 30

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 4812

 

Af Poul Porskær Poulsen, historie-online.dk

Undertegnede troede egentlig, at Trap Danmark var på vej tilbage til Jylland, efter at Nordsjælland og Whisky-bæltet var beskrevet i de foregående bind. Men det var forkert. Der var faktisk nogle kommuner vest og syd for hovedstaden, der skulle have deres beskrivelse. Bind 30 indeholder således gennemgang af hele seks kommuner. Lad det være sagt straks: Det er ærlig talt lidt i overkanten i et bind på 330 sider. Det antal sider, som er reserveret de seks kommuner, er blot mellem 47 og 59 sider, og det er ret begrænset, når man skal igennem hele Trap-registret: Natur, historie, byerne, kulturen, samfund og erhverv – og fra istid til 2018. Det bliver lidt opremsende og ikke helt så læsevenligt fremadskridende, som det vistnok ellers er meningen med den nye Trap her i 6. udgave. Af de bind, der hidtil er udkommet, må anmelderen fremhæve bindet om Aalborg, fordi der er plads til at fortælle – og det bliver derfor også mere interessant at læse.

De seks kommuner i bind 30 er naturligvis relativt små. Høje Taastrup har ganske vist over 50.000 indbyggere, og Rødovre næsten 40.000, men de fire øvrige har mere beskedne indbyggertal. Vallensbæk således blot lidt over 16.000. De er heller ikke så store i udstrækning, men til gengæld er de fyldt godt op med bebyggelse og infrastruktur, så det kan være svært at skrive noget meningsfuldt om natur og landskab, og oldtidsfund er der ikke mange af. Dog kan Ishøj kommune fremvise en del stenalderfund som følge af kyststrækningen.

Midt i Vestskoven ligger Hersted Høje, fra hvis top der er god udsigt hen over den unge skov til Herlev Hospital, som kroner horisonten mod nordøst. Vestskoven blev primært etableret for at give Vestegnens borgere et rekreativt skov- og naturområde. I driften af den store statsskov ligger hovedvægten derfor også på friluftslivet og naturværdierne, mens vedproduktionen er af mindre betydning. Foto: Nana Reimers/Trap Danmark

Med hensyn til naturen nyder fx Glostrup godt af Vestskoven, hvis anlæggelse blev  påbegyndt 1967, mens Høje Taastrup er decideret grøn, idet 2/3 af kommunens areal er skov, eng osv. – ikke mindst Hedeland Naturpark, hvor der er mange muligheder for friluftsliv og en gang om året en operaforestilling. Men hensyn til infrastrukturen henvises flere steder til anlæggelsen af København-Roskilde jernbanen 1847, Fingerplanen og S-togs-nettet, der har givet disse byer og kommuner mulighed for at vokse. Der er opført et hav af boliger, fx i Danmarks største boligområde Ishøjplanen 1970-1973, men også Albertslund, der er kendt for tæt-lav bebyggelserne, der først begyndte at brede sig i 1960’erne. Indtil da var Albertslund næsten at betragte som en landbrugskommune. Ligesådan i Ishøj, hvor indbyggertallet gennem 1970’erne steg fra fire et halvt tusinde til godt 20.000. De to sydvestlige kommuner, Vallensbæk og Ishøj minder en del om hinanden, men der er dog også forskelle, idet indkomsterne i Vallensbæk er noget højere end i Ishøj, hvilket også har betydet konservativt bystyre i modsætning til Ishøjs socialdemokratiske. Men de arbejder sammen, de to kommuner, for det var nemlig betingelsen for, at Vallensbæk kunne forblive en selvstændig kommune ved kommunesammenlægningen.

Kommunerne i bind 30 er også nogle af de mest tunge med hensyn til indvandrere og efterkommere i Danmark. Og det er da også herfra, danskere i andre dele af landet kender området – ikke mindst pga. to Ishøj-borgmestres deltagelse i den offentlige debat: Per Madsen og Ole Bjørstorp.

Mevlana Moské i Ishøj Kulturhus er en af Danmarks første moskéer. Den blev etableret i 1980 og har ligget på sin nuværende placering iden år 2000. Til moskéen hører også en café og undervisningslokaler. Den tilknyttede kulturforening har omkring 500 medlemmer. Mevlana er det tyrkiske navn for den persiske digter og mystiker Jalalu-d-Din Rumi. På billedet ses bedesalen med mihrab (bedeniche) for enden. Mihrab angiver retningen for bønnen og er altid placeret i den væg, der vender mod kabaen i Mekka. Foto: Nana Reimers/Trap Danmark

Blandt kendte personer kunne også nævnes Høje Taastrups konservative borgmester Michael Ziegler, hvis holmgang med lærerne stadig huskes. I Ishøj kan de prale af landets første kvindelige statsminister, Helle Thorning-Smith, og i Rødovre boede maleren Henry Heerup fra 1945 til sin død i 1993. Og nu vi er ved det kulturelle bør naturligvis nævnes kunstmuseet ARKEN, der ligger og ligner et skib i Strandparken i Ishøj kommune. Og i Rødovre spiller den folkelige kultur med enkebal på Damhuskroen stadig en rolle.

Et af de faste punkter i Trap er, at Jesper Theilgaard skiver om klimaet i de enkelte kommuner. Og det er jo ikke noget, der fremviser de helt store forskelle, men det er forklaringer på, hvorfor nogle kommuner er mere tørre end andre – det er Høje Taastrup fx – og Albertslund kommune hører blandt landets varmeste ligesom Glostrup og Rødovre, mens Vallensbæk kun er ”forholdsvis lun”. Hvad man egentlig skal bruge disse oplysninger til vides ikke, men det er da ganske interessant i sig selv.

Nå, mere skal ikke refereres fra bind 30 af Trap Danmark. Læserne må selv gøre sig bekendt med dette bind, der altså efter anmelderens ringe mening søger at rumme alt for mange kommuner på én gang. Det fører til lidt mindre spændende læsning, men mon ikke de faktuelle oplysninger, man kan have brug for at slå op faktisk også er til stede i beskrivelsen af de seks kommuner. Og de er naturligvis også korrekte!

[Historie-online.dk, den 3. marts 2019]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Danmark fra A til Å
De træer, de drypper endnu
Grejsdalen