Menu
Forrige artikel

Luftfotos over Danmark

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 7129

Af Tommy P. Christensen

I 2006 udkom Peter Korsgaards nyttige oversigt:  ”Kort som Kilde. En håndbog om historiske kort og deres anvendelse” og i sommeren 2011 var det så blevet luftfotografierne der fik en tiltrængt oversigt. Godt nok har der tidligere været udgivet bøger som ”Set fra luften: Sylvest Jensen og den danske bondegård”(1993) og flere udmærkede artikler af Henrik Dupont, men der savnedes en mere samlet oversigt, hvad angik de mange forskellige serier af luftfoto optaget over Danmark, der findes bevaret i diverse offentlige og private samlinger og arkiver.

At bogen er blevet muliggjort nu skyldes et projekt benævnt ”Fortiden set fra himlen – Luftfotoarkæologi i Danmark”, der har fået fire år (2009-2013) til at (be-)vise luftfoto-arkæologiens potentiale i Danmark, hvor udgravninger såvel til lands, som til vands i mangfoldige år har været den gængse fremgangsmåde. Det på trods af pionerer som Nationalmuseets mus. insp. Hans Stiesdal, der allerede i midten af 1950-erne (inspireret af engelske luftarkæologiske undersøgelser), påbegyndte en fotografisk dokumentation af ca. 250 voldsteder samt en lang række herregårde (153), kirker (66) og købstæder m.m. Derimod var det, hvad angår det forhistoriske, stort set kun de allerede fredede fortidsminder, Hans Stiesdals fik dokumenteret. Til gengæld har det nuværende projekt med succes fået påvist et stort antal bygnings- og anlægsspor fra vikingetiden, der ikke er blevet fredet. Det er således ikke en overdrivelse, når man kan påstå, at mange tusind hidtil ukendte forhistoriske og historiske anlæg som for eksempel overpløjede gravhøje og grubehuse, højryggede agre, hulveje og pansergrave fra 2. verdenskrig afslører sig på disse luftfotografier. 

Bogen er opbygget i 12 hovedafsnit, og efter en god historisk indledning er materialet ordnet efter de institutioner i Danmark og udlandet, der har luftfotografier (: Det kgl. Bibliotek, KMS, Museer, Kommuner, Amter, Flyvertaktisk Kommando, Erhvervsarkivet, eks. private firmaer etc.), ligesom der i tre informative faktabokse redegøres for de to store fotoflyvninger i 1944 (Luftwaffe) og 1954 (Basic Cover).

Udstyrsmæssigt har bogen fået et rapportagtigt præg, A4 format og næsten udelukkende s/h ill. Bogen er skrevet af mus.insp. Lis Helles Olesen fra Holstebro Museum, forskningsbibliotekar Henrik Dupont, Det Kgl. Bibliotek og konsulent Claus Dam, Kulturarvsstyrelsen. Vil man se store, flotte farvebilleder af fortidsminder må man i stedet ty til en anden udgivelse fra Holstebro Museum, Lis Helles Olesen og Palle Eriksens bog ”Fortiden set fra Luften”.

 

Forrige artikel
Se relaterede artikler
En ualmindelig og kortfattet Danmarkshistorie
Danmarks økonomiske historie 1910-1960
Trap Danmark 21 Odsherred, Holbæk, Kalundborg