Menu
Forrige artikel

Sælsomme hændelser fra Danmarkshistorien

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 7601

Af Lene Tranberg, kulturhistorisk medarbejder, Langelands Museum

”Det er da en børnebog” udbrød min mor, da hun bladrede i mit eksemplar af Sælsomme hændelser fra Danmarks historie. Men nej, skønt denne bog er både rigt og farverigt illustreret og fortalt i et mundret og levende sprog, er den bestemt ikke for børn. Med sit rige udbud af hor, mord, drabelige opgør og lignende udskejelser tager den læseren med ind i gruopvækkende – og underholdende - hjørner af Danmarkshistorien.

Bogen består af 25 afsnit med mærkværdige, mystiske og uhyggelige historiske fortællinger om hver deres person eller hændelse et sted i Danmark og på et tidspunkt i perioden fra middelalderen til vores egen tid. Historierne er indsamlet af journalist John Bjørklund og tegner Claus Seidel under en rejse til museer, kirker og lignende steder rundt om i landet. Det oplyses dog ikke, ud fra hvilke kriterier, de har udvalgt de beskrevne steder og historier. Men det er bemærkelsesværdigt, at bogen ikke berører meget store dele af Jylland og Sjælland.

Bogens historier omhandler bl.a. almindeligt kendte historiske steder, personer og begivenheder som f.eks. Frederiksborg Slot, Roskilde Domkirke, Christian d. 4., Carl Nielsen, Grevens fejde og besættelsen under 2. Verdenskrig. Men den beskriver også, om end i mindre grad, mindre kendte eller helt ukendte personers og steders historier i f.eks. afsnittene Landsbyskønhedens alt for tidlige død fra Vestervig og Den glemte helt fra Kerteminde.

Endvidere er de fleste af historierne, uanset om de omhandler det mere eller mindre kendte, meget dramatiske og spændende. Dramaet understreges af det indlevende sprog og de udtryksfulde tegninger. Nogle af de mest vellykkede eksempler herpå er afsnittene Præsten slog sit barn ihjel, før han læste dagens tekst fra Brønshøj og Her vågnede Holger Danske fra København, der beskriver modstandsmanden Hans Keiser–Nielsens aktioner under besættelsen.

På den vis lykkes det forfatteren at pointere både de kendte og de mindre kendte og helt almindelige menneskers og steders historiske betydning. Samtidigt formår bogen også at fortælle dele af Danmarks større historie gennem de små historier og steder på en interessant og fængslende måde. Herved skaber den en opmærksomhed og bevidsthed om de små fortællingers relevans og historiens aftryk i vores nutidige lokalmiljøer på f.eks. et helt almindeligt hus eller en gravsten på en kirkegård.

Dog lider udgivelsen af to svagheder. For det første oplyser forfatteren kun undtagelsesvist sine kilder. Det betyder, at læseren ofte har svært ved at gennemskue historiernes troværdighed. Desuden fratager de manglende kildehenvisninger også læseren den ellers oplagte mulighed for selv at læse videre på egen hånd om en konkret historie eller oplysning.

For det andet er flere af afsnittene alt for omfattende og detaljerede. Her drukner en ellers god historie let i afsnittets store mængde af historier, anekdoter og historiske fakta. Og det er synd. Det gælder bl.a. afsnittene Jens Langkniv elskede med præstens kone i kalkgruberne fra Daugbjerg og Europas ældste levende væsen fra Jægerspris. Med fordel kunne der i sådanne afsnit strammes lidt op på indholdet og skæres ned på alle anekdoterne. Ligeledes virker det også lidt forvirrende, at flere af afsnittene bærer overskrift efter kun én af deres adskillige historier.

Men alt i alt er dette en spændende og underholdende bog, der, trods sine ovennævnte skavanker, formidler de valgte historiers og steders læse- og seværdighed på en sjov og utraditionel måde til alle (voksne), der kan lide en historisk fortælling for primært den gode histories skyld. Herudover kan bogen også, som dens omslag anbefaler, bruges som en form for turguide.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Egtvedpigens rejse
En europæisk Danmarkshistorie – fra oldtiden til i dag
Trap Danmark 24 Sorø, Ringsted, Køge, Faxe, Stevns