Menu
Forrige artikel

Den danske flåde 1850-1943

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 7991

Af Søren Westerberg

Jakob Seerup og Søren Nørby, ansat ved henholdsvis Statens Forsvarshistoriske Museum og Marinens Bibliotek, har begge en meget solid viden om dansk marinehistorie. Sammen står de bag en ny bog, som skildrer næsten hundrede år af den danske flådes historie; fra 1850 til 1943. Perioden var for flåden præget af en voldsom teknologisk udvikling. Skibene gik fra sejl til damp, kanonerne blev færre og tungere, hundredår gamle taktikker blev forandret – og ikke mindst så fotografiet sin fødsel nogle få år tidligere; nemlig i 1839.

Det betød, at liv, arbejde og fritid ombord på skibene nu kunne dokumenteres på en ny og revolutionerende måde. Det blev muligt at fange dagligdags situationer på dækket, som marinemalerne tidligere ofte havde tilsidesat til fordel for smældende sejl og silhuetter mod himlen. Historien bringes nærmere læseren og bliver på forunderlig vis gjort mere levende.

Bogen er inddelt i adskillige kapitler, eksempelvis ””Holmen – flådens base gennem 300 år”, Havari og forlis” samt ”Søværnet i krig”. Som titlen antyder udgøres bogens tyngde af 150 fotografier med relation til flåden, der alle er indpasset i de relevante kapitler.

Selv om forfatterne i bogens titel begrænser sig til perioden 1850-1943, får læseren alligevel en fornuftig introduktion til flådens historie forud for perioden, hvilket er nok så relevant for at forstå, hvilke forudsætninger beslutningstagere, officerer og menige sømænd havde at arbejde på grundlag af.

I 1807 blev København bombarderet med den konsekvens, at alle sødygtige skibe udleveredes til Storbritannien, alt materiel blev konfiskeret og ført til England, og nybygningerne på Holmen ødelagdes. I 1813 gik riget fallit, og således var grundlaget for opbygning af en ny flåde mere end sparsomt. Samtidig forsvandt behovet for en stor flåede med tabet af Norge – nu var det kun i de danske farvande og omkring de få danske kolonier, at suveræniteten skulle hævdes. Således gennemgik marinen en fuldstændig omstrukturering i perioden, hvor der eksperimenteredes med nye flådeplaner, skibstyper og meget mere.

Ligeledes er kapitlet om Marinens Flyvevæsen interessant. Det var først efter anden verdenskrig, at Danmark fik et selvstændigt flyvevåben. Indtil da indgik flyene i flådens tal – og byggedes såmænd også på Holmen side om side med skibene.

Men det hele går ikke op i kaliber, fod og tommer. Besætningernes liv om bord på skibene med bespisning, tøjvask, tobak og skibshunde er fyldigt beskrevet, ligesom der er også er blevet plads til et mindre afsnit med fotografier fra Nyboder.

Lidt anekdoter og andre finurligheder er der også blevet plads til; eksempelvis vil det nok komme bag på de fleste, at der helt frem til anden verdenskrig var sabler om bord på skibene, som tænktes at kunne anvendes i nærkamp eller ved entring af fjendtlige skibe. Traditioner udryddes ikke nødvendigvis, blot fordi de indhentes af den teknologiske udvikling…

Alt i alt har forfatterne bedrevet et flot værk, der lever op til målsætningen om at beskrive den historie, som fotograferne så. Værket er let læst, og de udvalgte fotografier ledsages af meget informative tekster. Bogen skal endvidere roses for at være forsynet med en fyldig litteraturliste, som vil være til god nytte for den, der vil læse mere om et eller flere af bogens temaer. At forfatterne måske gerne ville have haft andre billeder med i bogen, fornemmer man, idet de i deres indledning ærgrer sig over de ganske høje priser, mange museer og biblioteker tager for anvendelse af deres fotografiske samlinger. Men det er nok et problem, som i høj grad skal løses fra politisk hold.

At vælge at slutte bogen i 1943 giver udmærket mening, idet langt hovedparten af flåden som bekendt sænkede sig selv den 29. august dette år. Efter besættelsen stod man i samme situation som i 1814; en ny flåde skulle opbygges.
 

Forrige artikel
Se relaterede artikler
F-16 PÅ VINGERNE MED DANSKE JAGERPILOTER
I krig under sydkorset
Danmarks største søhelte