Menu
Forrige artikel

For flaget og Danmark

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 7733

 

Af Jørgen Stage Larsen

Bogen er en udvidet udgave af "Vort Søværns Hæders-og Mindedage" fra 1942, ajourført senest i 2011. Hertil har man så tilsat lidt flyvehistorie og en masse billeder.

Forfatterne fortæller først om Danmarks krige i denne periode (1510-2010), hvorefter man går i gang med januar måned - dag for dag og fortsætter med februar, marts osv. Imellem månederne er der givet plads til uddybende afsnit om diverse emner: Kampen til søs, Søsætninger, Finde vej, Holmen, Mindesmærker, Uniformer og medaljer, Uddannelse/rang og titler, Fra træ til jern og fra sejl til damp, Traditioner, Signalering, Den højeste pris. Bogen afsluttes med Oversigt (år med dage), Litteratur og Indeks.

Der er en del små unøjagtigheder, som skal påpeges:

Side 19: Her glemmer man at fortælle, hvem den tysksindede befolkning er i borgerkrig med?

Side 40: Peter Bredal bliver såret 7/12 1658, men dør først 14/12 1659 - han lå vist ikke syg i over et år?

Side 73: Her erobrer man et skib, der synker (The Swan)  og samme side: Fæstningen Glückstadt nedlægges som "station"?

Side 83: Man får indtrykket af, at "Slaget ved Helgoland" foregår, efter der er indgået våbenhvile, men den er jo kun aftalt - ikke igangsat!

Side 125: Najaden bliver til Lougen på næste side.

Side 160: Billede angiver 7 canonbåde, teksten 6 kanonchalupper.

Side 165: 1678: Danskerne erobrer Rügen, svenskerne kapitulerer og tropperne overføres til Sverige, men så drukner 1800 mand, bagefter tages 1752 mand til fange - der er vist noget, der ikke stemmer?

Side 173: Hvidbjørn erobres af tyskerne, men sænkes af Ingolfs besætning – det er muligt men forklaring savnes?

Side 188: Farvel til minelæggerne, billedteksten siger minestrygere - er det det samme?

Side 196: Prøvestenen bruges frem til 1923 - ikke 1723.

Side s.209: 50 % af begge styrker? Det svarede til 17.000 danske mod 6.000 svenske - danskerne var overlegne, men dog ikke så meget - der var 13.000 mod 8.000 (som havde mere kavalleri), dvs. 1½ gang flere og ikke tre gange så mange.

Side 215: Størrelsen af de danske presenter (er det mon gaver?).

Side 218: Det virker som om der er blevet byttet om på 1. og 2. eskadre - i forhold til skibsoversigten på næste side.

I Indeks bemærkes at Wachtmeister i 1710 og 15 er medtaget, mens samme navn i 1794 på s.111 er blevet glemt. Det er forhåbentlig bare et enkeltstående tilfælde. Flere billeder er ikke oversat fra tysk, så man må håbe, at læserne har fulgt med i tyskundervisningen i skolen.

Det er desværre også kendetegnende, at der spares på korrektur i historiske udgivelser. Redaktørerne bør vel også være mere opmærksomme. Bogen egner sig bedre som opslagsværk, end som godnatlæsning, men det er vel også meningen. Det viser sig tydeligst, når man læser om kontreadmiral Tordenskjold og så to dage efter om løjtnant Tordenskjold, fordi man pludselig går 10 år tilbage i tiden. Det hjælper, at forfatterne giver en oversigt over Danmarks krige i den periode, søværnet har eksisteret. Afsnittene mellem månederne giver også et glimrende billede af, hvad søværnet består af, men kunne godt have været mere omfattende og uddybende. Jeg mangler som lægmand endvidere en oversigt over alle de skibstyper, der nævnes i flæng.

Generelt er det en fint opsat bog, med mange flotte billeder og en læsevenlig tekst. Fejlene forvansker ikke bogens formål og ødelægger ikke forståelsen. Man kan dog undre sig over, at man allerede har besværet de venlige fonde med en ny udgivelse, så hurtigt efter den forrige, som vist også var om søværnets mindedage i datoorden. Men bogen er måske mest for de flyveinteresserede søfolk. Bogen kan varmt anbefales til folk, der ønsker at få indblik i søværnets mindedage, har plads på hylderne og ikke købte udgaven i 2011.

 

Historie-online.dk, den 18. april 2017

Forrige artikel
Se relaterede artikler
De glemtes hær
Nederlag og triumf
Militære hemmeligheder. Spionage og dobbeltspil