Menu
Forrige artikel

Dansk fotografi historie

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 12666

Af Karin Conradsen, arkivar, Vejle Byhistoriske Arkiv og Stadsarkiv

Så kom den endelig! Billedbogen for voksne. Bogen som alle, der på en eller anden måde har med fotografisk materiale at gøre, har hungret efter. Som redaktøren og medforfatteren af bogen,  Mette Sandbye, så korrekt indleder med, har fotografiets egen historie aldrig været genstand for en samlet behandling i Danmark. Det har i sandhed været en mangel, og det er der i sandhed nu rodet bod på. 

Der slås fast i indledningen, at bogen ikke er ”en Parthenon af fotografiets mestre”, der er ikke tale om en præsentation af en kongerække. Derimod behandler man fotografiets historie dels ud fra en kronologisk styring, dels ud fra en række temaer, og det gør man ualmindeligt godt og velstruktureret. Faren ved at bruge temastyring er, at den røde tråd forsvinder, at der bliver for mange gentagelser, eller at det bliver umuligt at bruge bogen som opslagsværk. Det er ikke sket i tilfældet her. Tværtimod dukker tema-artiklerne op som frikvarterer i rækken af de historisk redegørende artikler. Og kan man lide at gå i skole, er det jo ikke kun frikvartererne, der er sjove. 

Før man møder det første tema om Kunst og fotografisk realisme af André Wang Hansen, har man kunnet blive klogere på fotografiets fødsel, hvordan det blev modtaget af publikum og kvaliteten af de første fotografier. Det er perioden 1839-1860, som forfatteren Marie-Louise Berner fokuserer på. Hun efterfølges af Mette Mortensen, der tager sig af perioden 1860-1880 med udgangspunkt i portrætteringen af borgerskabet.  

Før man støder på næste tema om fotomontager i historisk perspektiv, har man med fem artikler været igennem perioden 1880-1930’erne. Af de fem artikler markerer én sig, som noget ganske specielt, nemlig artiklen om de grønlandske fotografier, skrevet af Birna Marianne Kleivan. Her fortælles historien om, hvorledes fotografiet kom til at spille en afgørende rolle for danskernes syn på grønlændere. Generelt gælder det for alle artikler, at de er smukt illustrerede og valget af billeder, der skal eksemplificere forfatternes pointer, er meget velvalgte. Fra grønlands-artiklen kan f.eks. nævnes fotodokumentationen af de første døbte i Ammasalik fra 1899 eller et af de første farvefotografier fra Grønland fra ca. 1910.  

Efter det andet tema guides læseren videre op gennem 1900-tallet til 1980, før der igen er et tema om Nyere dansk modefotografi. Et sidste tema om Teatralske portrætter afrunder den historiske redegørelse af fotografiets historie inden bogens allersidste indlæg om digitaliseringens tidsalder.  

Det er stor bog, man sidder med foran sig – stor i flere betydninger. Den er flot lavet, god kvalitet hele vejen igennem, og stor fordi det faktisk lykkes at dække et meget bredt område af fotografiet historie og dets kulturhistoriske placering. Det er også en stor bog på den måde, at man rammer en endog særdeles bred målgruppe. Man har ikke villet en akademisk, men derimod en populær fremstilling. Alligevel ville det være helt forkert at karakterisere værket som et stykke populær-videnskab, for det er der slet ikke tale om. Man har haft fat i en gruppe forskere fra meget forskellige forskningsmiljøer (kunsthistorikere, historikere, film-, medie og kulturvidenskabsfolk for blot at nævne et par stykker), der hver især sidder inde med en faglig viden på højt niveau. Denne viden deler de her ud af på formidabel vis. Alle forfattere er gode formidlere – det er faktisk ikke muligt at fremhæve en frem for andre.  

Bogen er relevant for alle, der på en eller anden måde har med fotografier at gøre. Undertegnede er ansvarlig for billedsamlingen på Vejle Byhistoriske Arkiv, så mit faglige udbytte af og interesse for bogen er åbenlys, men jeg tror at den lækre fremstilling vil sælge bredt. Bogen ligger frit fremme i min stue, og den får stor set ikke lov til at ligge i fred! Alle skal lige hen at bladre lidt i den, og noget man lægger mærke til er, at mange artikler giver nye perspektiver til andre kulturhistoriske temaer, f.eks. 2. verdenskrig.  

Det er bogens absolutte force, at den er temastyret kombineret med en kronologisk gennemgang. Det gør den underholdende og informativ på én gang. Jeg kan ikke anbefale bogen stærkt nok, så der er sådan set kun ét at sige: køb den!

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Byens adelsgårde og palæer
Abildgaard som arkitekt
Landskabsmaleren Harald Jerichau