Menu
Forrige artikel

Fra Viborg-egnen 2014

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 2222

Af Per Ole Schovsbo

Historisk Samfund for Viborg-egnen ændrede ved kommunalreformen navn fra Historisk Samfund for Viborg Amt, og årbogen er derfor den tidligere amtsårbogs 79. årgang. Den bringer kun 4 artikler for at nedsætte omkostningerne i forhold til året før, hvor der var på dobbelt så mange sider. Den er uinspireret redigeret og billedbeskæringen er nogle steder lidt ejendommelig.

Vagn Krogh Christensen bruger således næsten 2/3 af årbogen til at fortælle om sine barndomsår i Viborg frem til studentereksamen fra Katedralskolen i 1963. Selvom erindringerne er levende fortalt, og selvom forfatteren er jævnaldrende med anmelderen og havde en far, der var karetmagermester, ville det være bedre at bringe et resume i årbogen og den fulde tekst i sin egen monografi.

Peter Martin Nørgård fortæller i sin lille artikel om, hvorfor maleren Joachim Skovgaard (1856-1933) var fascineret af græsk vasemaleri ved at analysere en del af hans korrespondance fra grækenlandsrejsen i 1896. Forklaringen er, at Skovgaard, som grundtvigianer var påvirkelig af den vitalistiske bevægelse indenfor skandinavisk kunst, der dyrkede menneskekroppen - ligesom det græske frimodige vasemaleri. 

Daniel Bruuns beretninger om krigen 1864 gengives i redigeret form af Mette Elisabeth Bruun. Bruun (1856-1931) var født og opvokset på herregården Asmildkloster ved Viborg og 8 år gammel i 1864. Da beretningen er nedskrevet hen ved 30 år senere og indeholder mange detaljer, navne og begivenheder, har Bruun i mellemtiden styrket sin hukommelse med en række undersøgelser, således at beretningen ikke har værdi som selvstændig kilde. Men helhedsindtrykket svarer til andre jyske beretninger om krigen og den efterfølgende fjendtlige besættelse af Jylland indtil fredsslutningen i november.

Agnes Pugeflod Jørgensen fremlægger breve og billeder, der beskriver faderens tid som soldat i Viborg 1912-15. De giver som primære kilder indtryk af soldaterlivet før og under 1. verdenskrig, hvor faderen var indkaldt til sikringsstyrken. Brevene har imidlertid mere interesse for den nære familie end for læsere af en historisk årbog.

...

Siden er oprettet 25-01-2015

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Ikke som folk er flest
Mennesker og Huse langs Strandvejen i Snekkersten
Landet i øst