Menu
Forrige artikel

Sønderborgs Soldater. Kasernen i Sønderborg 1907-2014

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 4547

Af Thomas Petersen

Hele tre museumsinspektører står som udgivere af denne lille og smukke bog. Den første endog overinspektør – chef på Sønderborg Slot. De to af dem har endvidere bidraget til bogen – sammen med en række andre forfattere.

Sønderborg kaserne blev lukket i 2014. Kasernelukninger er ligesom skolelukninger altid problematiske for lokalområdet. Livet er simpelthen umuligt at leve efter dem. Mange følelser er sammen med konkrete arbejdspladser i spil. Med hensyn til kaserner også en eller anden form for udefinerbar følelse af tryghed. Soldater midt i byen borger for tryghed og sikkerhed. Selv om meningen med kasernen i Sønderborg som udgangspunkt var tænkt som en helt anden.

Sammen med kasernen i Haderslev blev den nemlig bygget af sejrherrerne fra 1864. Siden sejren over Frankrig i1871 kaldet Det tyske Kejserrige under kejser Wilhelms og kansler Bismarcks kontante ledelse. Imposante bygningsværker, der overfor de besejrede og ikke mindst de lokale befolkninger skulle markere de øjeblikkelige magtforhold i regionen. Tidligere overinspektør på Sønderborg Slot, Peter Dragsbo, udgav tidligere i år det smukke og anmelderroste værk Arkitektur til grænsen. Arkitektur og nation i europæiske grænselande 1850-1940 (anmeldt på historie-online). Netop Sønderjylland var her sammen med fire andre én af Dragsbos cases, udtrykt i netop landsdelens kaserner. Under samme nationalpolitiske og arkitektoniske synsvinkel behandler han som vanlig kyndigt Sønderborg kaserne i nærværende bog. 

Kasernen blev bygget og begyndte sin tilværelse som kejserlig skibsartilleriskole i 1907. Den skulle med andre ord uddanne de artillerister, der betjente kanonerne på den kejserlige marines hastig voksende flåde af store skibe. Sidegevinsten for Sønderborg blev en stor arbejdsplads og hjemsted for et stort antal værnepligtige. Et helt og særdeles markant kvarter opstod ved opførelsen af de preussiske officersbygninger i byen. Sønderborg kom endvidere til at spille en vital rolle i den matros-opstand, der gjorde en ende på 1. Verdenskrig.

Allerede før den officielle genforening i 1920 rykkede der danske værnepligtige soldater ind på kasernen – en begivenhed, der fik stor signalværdi for den dansksindede del af befolkningen. I 1926 blev de monumentale røde bygninger endvidere ramme om en landsdækkende dansk befalingsmandsskole. Skolevirksomheden blev efter 2. Verdenskrig udvidet, og efter 1966 blev alle sergenter i fodfolket uddannet på Hærens Sergentskole i Sønderborg. En virksomhed, der fortsatte helt til kasernens lukning i april 2014. I hele perioden fastholdt kasernen endvidere en historisk bevidsthed hos såvel sine egne sergentelever som hos egnens lokalbefolkning - ved blandt andet at deltage aktivt og markant at deltage i landsdelens nationale mindedage.

Bogens hovedartikel (side 51-124) om Sønderborg Garnison 1920-2014 er udførligt og kyndigt skrevet af Jens Ole Christensen, museumsinspektør ved Tøjhusmuseet.  Mens museumsinspektørerne René Rasmussen og Axel Johnsen tager sig af hhv. den tyske periode og kejserrigets undergang, set fra marineskolen i Sønderborg. Tidligere museumsinspektør Inge Adriansen redegør for Sønderborg Kasernes plads i erindrindringskulturen. Dette emne krydres undervejs i bogen af små sjove og informative erindringsglimt, skrevet af repræsentanter for de forskellige personalegrupper, der har haft deres virke på kasernen.

Alt i alt en pris- og læseværdig introduktion til et af Sønderborgs markante  bygningsværker.


Siden er oprettet 19-01-2016  

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Århus i verden - Fra bjerget til byen 2
Sprittens by
Fredericiabogen 2019