Menu
Forrige artikel

Ruslands tusmørkeår

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 1501

 

af Kresten Søe

”At bruge militær magt mod Ukraine sætter for det første spørgsmålstegn ved Ruslands eksistens som stat.

For det andet gør den for evigt russere og ukrainere til dødsfjender.

Og for det tredje vil der være tusinde eller ti tusinde unge døde mennesker”

Citat fra side 350: eksgeneral Leonid Ivasjov m.fl.

Ruslands 360 graders udvikling fra Sovjetstat via demokrati tilbage til diktatur

Journalist og Østeuropa korrespondent Poul Funder Larsen tager i sin bog læseren med på en rejse fra Sovjetimperiets sidste dage, over det nye Ruslands fødsel til den demokratiske genrejsning i 1990’erne.

En tid, hvor landet først var omgærdet af store forhåbninger, men også blev ramt af en økonomisk nedtur med social deroute for den almindelige befolkning, der samtidig skulle se en klasse af nyrige oligarker overtage landets rigdomme til spotpris.

Via en række hovedpersonerne og deres ageren, tricks og metoder bag det såkaldte kleptokrati bevæger Funder Larsen sig gennem begivenhederne, som de blev håndteret og manipuleret af Jeltsin, hvis metoder gradvist reducerede de demokratiske muligheder i Rusland til et mere og mere korrupt og totalitært styre. 

Sideløbende hermed gik det tidligere Sovjetimperium i opløsning, og tøjlerne blev derefter i 1996 overgivet til den tidligere KGB-mand Vladimir Putin, der op til i dage har formået at føre landet tilbage til noget, der til forveksling ligner Sovjet-diktaturet.

Dramatiseret med pang overskrifter og kildeindslag

Vi følger Funder Larsen rundt i periodens brændpunkter: Under kuppet mod Jeltsin, i tumulten under de første privatiseringsbølger gennem en periode, hvor svindlere levede højt på pyramideopbyggede fupinvesteringer, og staten foretog uddeling og salg af vouchere til aktier, der kun kom et fåtal til gode. Hertil kommer oplevelse af virakken ved opdelingen af virksomheder som fx stålværket i Magnitogorsk og baggrunden bag den sidste privatiseringsbølge under Boris Jeltsin.

Yderligere får vi her et selvoplevet forløb ved køb og salg af en lejlighed for dollars fra bagsædet af en bil.

Begivenhederne illustreres i reglen gennem en skiftende broget skare af personligheder, der følges enten via korruption og andet urent trav eller citeres for analyser og kommentarer af og til periodens skæve udvikling - i reglen direkte i fremstillingen.

Bogen er kronologisk opbygget og går frem delvist i essayform ofte i ironisk lakonisk galgenhumoristisk journalistisk stil med slang og pang overskrifter.

Alt sammen med et grumt indblik bag periodens kulisser - i såvel det politiske liv, i landets store virksomheder, i militæret og den hemmelige tjeneste som blandt mediefolk, spioner og spindoktorer. 

Mord, gangstermetoder og trinvis afmontering af demokratiet

Mens han jonglerer med episoder, citatindslag og sammenhænge, bringer Funder Larsen læseren gennem Ruslands vej fra kommunistisk statsdiktatur til et vaklende demokrati.

Et demokrati der i privatiseringens hellige navn delte ud af landets virksomheder og rigdomme til en lille flok korrupte oligarker.  Og, som om det ikke var nok, derefter overlod kampen om magten til disse og en række korrupte politikere og tidligere militær- og KGB-folk, som melede egen kage med gangstermetoder og valgsvindel.

Da ingen reel opposition derefter formåede at stille op, mundede udviklingen gennem nu snart 30 år ud i noget, der ligner en tilbagevenden til Sovjetstyrets censur og overvågning.

I den sidste tid med Putin som enerådende rorgænger i en hasarderet krig for en genetablering af Sovjetimperiet, som ikke bare har stemplet Rusland som en global paria men også vil få skelsættende betydning for både Europa og den globale sikkerhedssituation.

Stærke og svage sider i fremstillingen

Poul Funder Larsen har fulgt udviklingen i Østeuropa siden 1980’er. Han behersker russisk og har boet i Rusland og Ukraine i henholdsvis 10 og to år. Herudover bevidner bogens lange litteraturliste med bl.a. en række angloamerikanske og russiske værker en særdeles omfattende vidensbaggrund og research.

Med dette in mente anfører jeg bogens svagheder og styrker.

Svagheden er på sin vis både den personlige tilgang og formen, hvor læseren kapitel for kapitel bliver præsenteret for en række ofte svært overskuelige episoder, personer og sammenhænge.

Heller ikke de mange kildeuddrag, der overalt indfældes direkte i fremstillingen bidrager til et overblik, men giver i sammenhæng med den episodiske formidling en flimrende og ofte indforstået fremstilling.

På trods af at jeg kun få dage forinden havde læst Niels Bo Poulsen og Flemming Splidsboels: Putins krig og derfor havde tilegnet mig et forhåndsoverblik, formåede jeg ind imellem kun at hænge på med det yderste af neglene.

Til tider meget knudret fremstilling

Min anke primært, at en god del af fremstillingen i og med dens personlige og dramatiserede journalistiske form på en gang fremstår fragmentarisk og knudret.

Ikke bare vrimlen af kildeindslag og lange hovedsætninger men også et stort antal parenteser med forklaringer og indskudte kommentarer gør tit fremstillingen tung og knudret og bryder læserytmen.

Den vel friske kyniske sorte humor er nok en smagssag, men for undertegnede harmonerer det ikke helt med seriøsiteten i russiske agenters klyngemord på dissidenter og systemkritikere, at man fx betegner et mordoffer for stump, vold som en person, der ”nærstuderer guldtæppet”.

Alt i alt er disse elementer - desværre - for en del med til at indskrænke bogens primære målgruppe til de videregående interesserede.

Gode opsummeringer, konklusioner og analyser med en fin afslutning           

Desværre - netop fordi Funder Larsen står langt bedre, der hvor han sparer på kildeindslag og citater og på normal journalistisk vis sammenfatter og konkluderer.

For bogen rummer nemlig også en række væsentlige momenter og gode iagttagelser til læserens eftertanke:

Her skal fx nævnes en ualmindelig koncis redegørelse for opdelingen af den reelle og potentielle russiske opposition og dens aktuelle muligheder i dag.

En særdeles interessant fremstilling omkring den eurasiske tanke/bevægelse, som går ud på et tyngdepunkt mellem Europa og Asien med Rusland og Tyrkiet/islam i opposition/konfrontativ til Vesten og USA. En slags ideologi, der af mange tillægges Putin som et pragmatisk potentielt pejlepunkt.

Virkelig tankevækkende og klart ridset op er også Ruslands demografiske deroute ved udvandring af både de længere uddannede og intelligentsiaen. En udvikling, som er yderligere boostet af de truende masseindkaldelser af de samme årgange som kommende kanonføde i krigen.

Rystende i denne sammenhæng er også fx, at halvofficielle kilder skønnede, at der fx er 3-5 million ansat i Putins politiske indre repressionsapparat.

Hertil kommer en fin redegørelse for stemningen i Ukraine efter Putins annektering af Krim.

Allerbedst står Funder Larsen dog i bogens 15 sider lange afslutning, hvor han på fornem vis konkluderer i 18 mindre meget klart formulerede delafsnit. Her står forfatteren også selv for bogens ubetinget bedste journalistiske konstatering:

”Kommunismens kollaps bragte Rusland ud af Sovjetunionen, men ikke Sovjetunionen ud af Rusland”.

Så enkelt, med så få ord og alligevel så udtømmende kan bogen bundlinje sammenfattes.

[Historie-online.dk, den 1. marts 2023]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Putins krig
Tante Ebba og revolutionen
Vikingerne ved Ruslands vugge