Menu
Forrige artikel

Industrisamfundets havne 1840-1970

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 2181

Af Brian Wiborg

De danske havne er som industrihavne et uddøende fænomen. Kun i nogle få store havne bevares den industrielle funktion, mens en lang række købstadshavne er i gang med at omdefinere deres rolle og udseende i byen. Det medfører en masse udfordringer til lokale politikere og arkitekter, for med havneområderne står man på den ene side med en arv af både skønt, uskønt og måske især uhomogent industribyggeri, og på den anden side med nogle særdeles værdifulde kvadratmeter i bymidten og ved vandet, som er fristende at kapitalisere til sidste øre. Andre aktører i havnenes omdefinering er de lokale museer, hvis opgave det er både at sikre havnene fra i fremtidens velfriserede ombygning at miste forbindelsen til den industrielle kulturarv samt at dokumentere og evt. hjemtage relevante efterladenskaber fra området.

Kulturarvsstyrelsen er kommet alle parter til hjælp med dette på alle måder glimrende bogværk om industrisamfundets havne. Men man kan dog frygte, at det er for sent, for processen er i fuld gang i mange havne allerede. Og mange steder kan man se, at politikerne er faldet for fristelsen til at få flest mulige midler klemt ud af havnene ved at rydde industriens efterladenskaber og lade de bedre bemidlede nyde solens stråler fra deres eksklusive lejligheder, som skyder op række på række, måske endda med udsigt til tidens fremgangssymbol nummer et: en skyskraber.

Det bedste ved denne bog er, at den åbner læserens øjne for de kulturværdier, der ligger gemt og glemt i de danske havne. Bygningsværker, der for den uøvede iagttager, syner grimme og kasserbare, rummer måske nogle kvaliteter, der er værd at bevare for eftertiden, og som vil kunne sikre havnens sjæl, miljø og identitet som historiens vidne for eftertiden. I bogen skæres der igennem, så værdi kan adskilles fra værdiløst. Det er således et glimrende redskab for alle aktører i enhver havn i Danmark.

Bogens tilblivelseshistorie er lidt speciel. Kulturarvsstyrelsen har ønsket at få undersøgt de danske industrihavne til bunds (hvorfor kun til 1970?), og opgaven er blevet givet ud i licitation. Odense Bys Museer vandt projektet, og man kan kun sige, at museet har klaret præstationen til topkarakter.

Bogen indledes med et afsnit om havneundersøgelsens metodik, definitioner af havne, litteratur på området m.m. og efterfølges af et længere afsnit om havnenes generelle historie. Interessant beskrevet og meget informativt om havnenes skiftende funktioner defineret af tidernes skiftende behov. Dernæst handler det om havnenes teknik og infrastruktur, hvor det er havneanlægget som sådan, der er omdrejningspunktet med udgravning af havnebassiner, bygning af bolværker og kajmure, belægninger på landsiden, pullerter, skibsbroer, kraner, transportanlæg osv. med fine og grundige beskrivelser af de forskelligartede elementer heraf, der forefindes på de danske havne. Efterfølgende beskrives de mange forskelligartede bygningstyper på havnene lige fra siloer og pakhuse til skibsværfter, fabrikker og administrationsbygninger.

Odense Bys Museers medarbejdere og forfattere til bogen har været landet rundt for at afdække de danske havne. Undervejs er syv havne blevet udvalgt til nærmere beskrivelse ud fra kriterier som mængden af kulturhistoriske værdier samt muligheden for at kunne betragte disse syv havne som hele kulturmiljøer - hver for sig. De syv havne er hele eller dele af havnene i Århus, Esbjerg, Odense, Svendborg, Næstved, Faxe Ladeplads og Københavns Havns Frihavn. Hver havn får i bogen tildelt sit kapitel til grundig beskrivelse.

Denne bog er ikke kun et fremragende redskab for alle aktører, politikere, arkitekter og museumsfolk rundt i de danske byer, der skal definere havnenes fremtid. Den er samtidig aldeles læseværdig for den almindeligt kulturhistorisk interesserede og første sted at begynde for alle, der i fremtiden ønsker indsigt i danske havnes historie. I det mindste for at nyde de mange smukke fotos, som også beriger bogen. Der bliver udgivet et hav af historisk litteratur, hurra for det, men her er et værk, der rager op fra mængden.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Briggen Claus af Fanø
Danmarks Jernbanemiljøer
Dansk industrihistorie i særklasse