Menu
Forrige artikel

Præsidenter

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 4663

 

Af Anders Ellegaard, cand.jur.

Det er på mange måder en stor og imponerende bog. Alle 45 præsidenter i USA er med. Inklusive den nusiddende. 28x22x6 cm. Næsten 3 kg. 720 sider. Men det er ikke kun bogens fysiske omfang, der imponerer. Det er også beskrivelsen af alle præsidenterne og deres meritter eller mangel derpå, som gør indtryk. - Amerika eller amerikansk skal i denne anmeldelse forstås som USA eller nordamerikansk.

Bogens forord er skrevet af den tidligere og populære amerikanske ambassadør i Danmark Rufus Gifford, som var udnævnt af Barack Obama i perioden 2013-2017. - I bogens indledning redegør forfatterne for det amerikanske politiske system, som er forskelligt fra det danske. Af emner kan nævnes præsidentens rolle og muligheder indenlands og udenlands; forholdet mellem præsidenten, kongressens to kamre og højesteret eller den udøvende, den lovgivende og den dømmende magt; valgsystemet; præsidentielle dekreter; vetoretten; nødretstilstand. - Uanset, hvad man måtte mene om det amerikanske politiske system og præsidentens og kongressens magt og muligheder, giver indledningen et godt billede af det.

Efter indledningen har bogen en ordliste, hvor mange politiske eller tilknyttede begreber beskrives eller defineres. Det er en god idé, fordi ordene bliver anvendt i teksterne om præsidenterne uden at skulle defineres eller forklares hver gang. - Efter ordlisten er der en række kort over USA´s udvikling fra de første 13 stater til i dag.

Hver præsident har sit eget kapitel. Det indledes med et kort resume (10-15 linjer) af præsidentens regeringsperiode og en summarisk omtale af valg, antal af stemmer og valgmænd, og valgperioder. Desuden giver forfatterne hver enkelt præsident en underholdende og helt uhistorisk vurdering i form af hans: gennemslagskraft, politiske visioner, forholdet til kongressen, internationale relationer og ikonstatus i dag. Hver af de fem punkter kan give op til fem point. - Resultatet? George Washington, som var den første præsident 1789-1797, får som den eneste 25 point. Abraham Lincoln (1861-1865) og Theodor Roosevelt (1901-1909) får hver 24 point. Den i Danmark meget udskældte Ronald Reagan (1981-1989) får 22 point. Den i Europa feterede Barack Obama får 15 point. Den sidste præsident i bogen er Donald John Trump, som…. Nok er nok! - Pointgivningen er et morsomt påfund, som sikkert siger mest om forfatterne til bogen.

Som nævnt får hver præsident sit eget kapitel, som indledes med et helsides portræt. Først malerier og senere fotografier. Derefter beskrives præsidentens familie og fødested, opvækst, skole og uddannelse. Derefter gennemgås hans (der er stadig kun mænd!) politiske karriere frem til nominering og valg; forholdet til kongressens to kamre; indenrigs- og udenrigspolitik; krige og de ting eller forhold, som kan have været helt specielle for den enkelte præsident. For nogles vedkommende er omtalen opdelt i første og anden valgperiode.

Med 45 præsidenter vil det være klart, at det ikke er muligt at vælge en enkelt eller nogle få ud til særlig omtale. Nogle af dem har de ikke været heldige med, og nogle er egentlig slet ikke kendte i Danmark. Andre er måske kendte af navn men ikke af gavn. Men én ting står fast: efter endt læsning er man meget klogere på USA´s politiske system, deres valgsystem, deres præsidenter og deres meritter, og på USA´s historie set gennem valget af præsidenter.

På tidsmæssigt passende steder i bogen er der små artikler om større begivenheder i USA´s historie. Det kan for eksempel være om Benjamin Franklin, kampen om slaveriet, KKK, Grandma Moses og hendes underjordiske (slave)jernbane, borgerkrigen, krigene mod Mexico, Storbritannien, Korea og Vietnam, Osama bin Laden eller WTC.

Bogen har bagerst et omfangsrigt register med navne, steder, begivenheder m.m.

Det er en hård og sej kamp at komme igennem en så stor historiebog, men desto større er glæden ved at være blevet meget klogere på USA´s præsidenter, valgsystem og politiske historie.

[Historie-online.dk, den 31. marts 2020]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Rejse til den nye verden
Landet under landet
1968 - Året der rystede verden