Menu
Forrige artikel

Verdenskrigens Danske Billeder

Kategori: Bøger
Visninger: 7201

Af Nils Arne Sørensen, Professor, Institut for Historie, Syddansk Universitet

Første verdenskrig er i grunden en fejlbetegnelse for storkrigen 1914-1918. Det ville være mere rimeligt at kalde de sammenhængende krige, der udkæmpedes i Amerika, Asien og Europa 1756-63, for den første verdenskrig. Men betegnelsen ændres næppe, og Den store Krig var da også på mange områder den ”første” af sin slags. Et ofte overset af disse ”førster” var, at krigen var den første, der blev gennemfotograferet af deltagerne. Vi har fotografier fra tidligere krige, men den teknologiske udvikling i årtierne op til 1914 betød, at fotografiapparater var blevet økonomisk overkommelige for i hvert fald middelklassen og mindst lige så vigtigt: håndterlige. Derfor havde mange mænd kameraer med i deres krigsbagage, og derfor har vi overleveret tusindvis af fotografier, der udgør en spændende kildegruppe til krigens historie.

Den kamerateknologiske udvikling op til krigen ridser de to forfattere op i et fint afsnit om ”Fotografiet i krig”, der også rummer skarpe og præcise metodiske pointer. Afsnittet er kort, og det er karakteristisk for bogen, hvor fotografierne har den absolutte hovedrolle. Bortset fra kapitler om krigens første tid og det sidste krigsår er bogen organiseret tematisk, og det er et godt valg. Selv om der først og fremmest er tale om en billedbog, er alle billeder ledsaget af grundigt researchede forklarende tekster, der om muligt tid- og stedfæster billedet, men som ikke mindst er præget af forfatternes imponerende viden om krigens militær- og materialhistorie.

Titlens ”danske billeder” afspejler et lidt søgt afgrænsning af det valgte kildemateriale. Der er nemlig ikke nødvendigvis tale om fotografier af danskere (eller danske forhold; forfatterne har fravalgt at behandle forholdene i Danmark under krigen) eller fotografier taget af danskere. Udgangspunktet har i stedet været fotografier, der befinder sig i private og offentlige samlinger i Danmark (herunder interessant nok i forhold til betoningen af det danske på Deutsches Museum Nordschleswig). Derfor rummer bogen fx også fotografier af fransk oprindelse, og når billeder fra dansk-amerikaneren Alfred Nielsens samling fylder pænt i bogen, er forklaringen, at Nielsen i 1960’erne flyttede hjem til Mors.

Med få undtagelser er det samlende ved billedmaterialet dog klart nok, at det er hjembragt af slesvigske krigsdeltagere, og nordslesvigerne fylder af gode grunde det meste. Et af bogens første billeder viser afmarch fra Flensburg i august 1914; det sidste modtagelsen af de hjemvendte soldater i byen i december 1918. På de mellemliggende godt 250 sider er der eksempler på, hvordan soldaterne ønskede at huske krigen, vi møder; når billederne blev taget eller købt og omhyggeligt gemt er det selvfølgelig fordi de skal ses som udtryk for et erindringsarbejde. Med forfatternes rammende udtryk er der tale om ”erindringsbilleder.”

Man må så spørge sig, om disse erindringsbilleder har bredere interesse? Forfatterne begrunder udgivelsen med, at billederne er fremragende, og det er mange af dem bestemt, men bogen rummer også eksempler på billeder, som er blæst størrelsesmæssigt op til langt mere, end de kan holde til. Forfatterne fremhæver videre, at det er ”stort set ukendte billeder, hvoraf mange er unika”. Det er ubestrideligt. Til gengæld er det meget mindre indlysende, at de her gengivne fotografier faktisk fortæller noget nyt i forhold til det, vi kan se i de mange fotografibøger om Den store Krig, som er blevet udgivet fra 1914 og frem. Måske er det mest interessante ved bogens ”danske billeder”, at de til forveksling ligner billeder, som vi kender i forvejen.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
1. Verdenskrig
Angrebene på Tønderbasen
Krigen på havet