Menu

Øm Kloster

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 4051

Af Henrik Olsen, SLA's sekretariat

Cara Insula - Den kære Ø - kaldte munkene det kloster, de i 1172 grundlagde på en landtange i det midtjyske søhøjland. De var cisterciensere  og kom fra klosteret i Vitskøl. Efter at have prøvet forskellige steder, fandt de her det sted, der i løbet af middelalderen blev udbygget til et stort firefløjet klosterkompleks med en stor klosterkirke og hospital. Her levede de efter cisterciensernes motto Ora et Labora - Bed og Arbejd og klosteret blev et åndeligt, socialt og kulturelt centrum for det omgivende samfund. Munkene aflagde ed på, at de aldrig ville forlade klosteret.  De levede et liv fattigdom og arbejdede bl.a. med landbrug og fiskeri, og tog imod fremmede, pilgrimme og syge. Klosterruinerne er idag et af de vigtigste middelalderlige monumenter i Danmark, og er et velbesøgt museum for den middelalderlige klosterkultur. 

Den sidste munk forlod stedet i 1561, og siden blev det benyttet som kongelig residens og jagtslot. Frederik II lod klosteret nedbryde, og materialerne blev genanvendt bl.a. til Skanderborg Slot. På stedet voksede landsbyen Emborg frem. Udgravningerne begyndte i 1896, men først fra 1911 tog aktiviteterne for alvor fat. Øm Kloster Museum åbnede i 1925. Idag varetages udgravningerne  af Institut for Middelalderarkæologi ved Aarhus Universitet.

Øm Kloster Museum har valgt at markere 850 året for den hellige Bernhard af Clairvaux's død med udgivelsen af bogen om Øm Kloster. Clairvaux var en ledende person for cistercienserordenen, og havde stor betydning for livet i klostrene, også  i Øm.

Bogens 14 kapitler er skrevet af en række middelalderforskere, der giver en tværfaglig gennemgang af den forskning der igennem mange år er foregået med klosteret som udgangspunkt. Klosteret og dets beboere behandles  fra en bred vifte af historiske, antropologiske, arkæologiske og teologiske indfaldsvinkler.

Bogen behandler bl.a. cisterciensernes og klosterets historie, klosterets bygningshistorie, behandlingen af syge, spedalskhed, begravelser, klosterets nedlæggelse, udgravninger og befolkningsmæssige relationer i og omkring klosteret.

Bogen er flot illustreret, og når langt omkring, og med 23.000 løsfund alene fra udgravningerne i 1970'erne er det vel naturligt, at det overvejende er den arkæologiske forskning, der er behandlet. Bogen kan anbefales til alle, der har interesse for stedets, middelalderens eller klostervæsenets historie.

Se relaterede artikler
Vikingetid
Jelling
Asmild Kirke og Kloster