Menu
Forrige artikel

Middelalderen i Danmark

Kategori: Anmeldelser
Visninger: 4014

Af Torben K. Nielsen, lektor, Aalborg Universitet

Tidligere rigsantikvar og nuværende museumsdirektør på Rosenborg-samlingerne, Niels-Knud Liebgott er forfatter til denne smukke udgivelse, som præsenterer forfatterens store viden om især de materielle aspekter af og fund fra Danmarks middelalder. Bogen er tredje udgave af forfatterens oprindelige bog fra 1998, dog den gang med titlen: Danmark i middelalderen (!). Bogen er gennemillustreret ved Flemming Bau og Beth Beyerholm og illustrationerne, hvoraf næsten samtlige er i farver (hvilket forklarer bogens relativt høje pris, de 230 sider taget i betragtning), understreger forfatterens glæde ved netop den middelalderlige materielle kultur og afslører hans mangeårige tilknytning til Nationalmuseet.

Bogen kommer rundt om de i dansk middelalderhistoriografisk forstand helt traditionelle temaer. Således hedder de centrale kapitler “Befolkning og livsgrundlag”, “Sejre og nederlag”, “Kirkevælde”, “Kulturlivet” og endelig “Kongen og folket”. En læser, som er blot en lille smule bekendt med det danske middelalderstof vil hurtigt regne ud, at vi med denne bog ikke er i fronten af den nyeste forskning. Der er i høj grad tale om en gedigen og letlæst, men meget traditionel fremstilling af Danmarks middelalderhistorie og -kultur. Således bliver man som læser ofte i tvivl, når Liebgott benytter vendingen “nyere forskere mener”, hvor nye de nævnte forskere egentlig er. De nyeste resultater, diskussioner og vurderinger synes ikke af eksempelvis den sorte død og pestepidemierne i årtierne efter 1350 at indgå i denne karakteristik (s. 33). Det kan synes en detalje, men kommer ikke desto mindre til at farve hele opfattelsen af den senmiddelalderlige agrarkrise og Danmark fra 1350 og frem til Reformationen, hvor bogen sætter sin grænse for middelalderen. 

Heller ikke vigtige nye indsigter og historiografisk orienterede diskussioner i forhold til Danmarks placering i det kristne Europa og landets deltagelse i fælleskristelige engagementer som korstogene er behandlet i denne bog. Og det turde ellers nok antydes, at der netop indenfor disse områder er sket en del i det sidste årti. Man kan mene forskelligt om disse års vægtning af Danmark som korstogsnation og lignende, men det virker ganske altmodisch at udsende en bog om Danmark i middelalderen, hvor et europæisk perspektiv overhovedet ikke er inddraget. Og de steder, hvor europæisk indflydelse og sammenhæng trods alt er umulig at undgå at omtale (i Kirkevælde-kapitlets korte afsnit om den gregorianske reformbevægelse og i indledningsafsnittet til kapitlet om  Kulturlivet) optræder det danske og nogen gange det nordiske flere gange som næsten modsætninger til det europæiske. Det havde været velgørende, hvis disse distinktioner var blevet diskuteret af bogens forfatter.

Bogens styrke ligger i afsnittene om den materielle kultur, som ellers kan være lidt svær at få et overblik over,  idet man som læser oftest er henvist til specialartikler i arkæologisk sammenhæng. I bogen hér er derimod sammenbragt en række afsnit, som behandler store dele af landbrugs-, nærings- og erhvervslivet i middelalderen. At der i det store billedmateriale også indsniger sig fejl er næsten naturnødvendigt. Men mon ikke det alligevel ærgrer billedredaktørerne og forfatteren, at fotografiet s. 51 af den fine gravsten fra Vinderslev kirkegård, der viser smeden med sit værktøj er blevet til en “romantisk gravsten” - frem for en romansk ditto?

Bogen skal anbefales for sit billedmateriale og for sine introducerende afsnit om del af den materielle kultur i middelalderen. Læsere som ønsker opdateret viden og diskussion om Danmark og Europa i middelalderen må søge andre steder hen.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Hertugdømmet
Vikingetid
Færingesagaen