Menu
Forrige artikel

Borger og stat

Kategori: Bøger
Visninger: 2361

 

Af Preben Etwil

Det er utroligt at et så flot et bogværk på over 650 sider, kan levere så lidt inspiration og nytænkning indenfor den liberale og konservative idéverden.

Med den opmarch af intellektuelle forfatterkræfter burde man have kunnet levere et større bidrag at den ideologiske tænkning i Danmark. Med undtagelse af nogle ganske få kapitler, leverer bogen alene nogle økonomiske oversigter, som indholdsmæssigt med lidt god vilje er udtømt allerede efter 1. semester på polit-studiet.

Bogen mangler fuldstændig analytisk skarphed. Den forfalder kapitel efter kapitel til gammelliberale dogmer: at konkurrence er godt, at regulering er dårlig, skatter er forvridende, politikerne er manipulerende og offentlige embedsmænd tænker kun på deres eget udkommen. Det kan man som læser klare en 100 siders penge. For så er den sivet ind. Men over 650 sider er for meget. Det dræber læserens læselyst og tålmodighed – og det selv om temaerne rulles så bredt ud som fra litteratur, kvindehistorie, institutionspolitik og idéhistorie…..

Det er absolut ikke fordi, at bogen ikke rejser en lang række yderst samfundsmæssige og samfundsøkonomiske problemstillinger. For det gør den så absolut. Men behandlingen af temaerne er godt nok pædagogiske, men meget sjældent fagligt særligt dybt analytisk funderet. Alle kapitler ser ud til at være blevet kværnet ind i den samme ideologiske ramme. Derudover bærer de præg af, at være skrevet som en slags aviskronikker (måske lidt store?).

Undtagelser kan dog nævnes – bl.a. kapitlet om finanskrisen. Men hvor er det trættende at læse, at alt fra køreprøver, fabrikstilsyn, skolevæsen, bankvæsen, miljøskader, kommunale reguleringer, klimapolitik kan frisættes gennem mindre regulering og øget privat konkurrence. Ja, det vil såmænd også kunne nedsætte udsatte grupper fra dårligere behandling end den de oplever i dag. Det være sig kvinderne på arbejdsmarkedet, eller de psykisk syge på institutionerne. Markedet er bedre til at træffe politiske afgørelser end de valgte politikere. De er alligevel bare fuld af særinteresser, der er med til at destabilisere de frie markeder. 

For at kunne komme ind i bogens mindset, er det givetvis en god idé at starte med Stefan Kirkegaard Sløk-Madsens ”At tænke som økonom”. Hvis man har samme tilgang til økonomisk teori som han har, giver bogen sikkert mening: ”Enten giver min indsats intellektuelt afkast, eller også er det sunkt cost”.

Hvis ikke, da meget få økonomiske fagdiscipliner overhovedet nævnes i dette kapitel, så tror jeg, at man skal klæde sig fagligt og ideologisk bedre på, et andet sted end i denne ellers smukke bog.

[Historie-online.dk, den 9. marts 2022]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Drømmen om tryghed
Verden som den er
Det faderløse samfund