Menu
Forrige artikel

De danske husdyrs historie

Kategori: Bøger
Visninger: 6117

Af Peter Bavnshøj, museumsinspektør, Dansk Landbrugsmuseum, Gl. Estrup

En moderne og samlet beskrivelse af de danske husdyrs kulturhistorie har længe været savnet i det store udbud af dyrebøger på det danske markedet. At dømme efter boghandlernes glittede bogkataloger som i stort tal husstandsomdeles her op mod jul, produceres - og købes - der åbenbart bøger om dyr i Danmark som aldrig før. Talrige bogtitler handler om vildfugle, racehunde og eksotiske husdyr for blot at nævne nogle af de dyr, som tilsyneladende optager os i disse år. For få generationer siden var danskernes hovederhverv landbruget, som det for øvrigt har været gennem 6000 år. Husdyrene har gennem alle tider udgjort fundamentet for landbruget, og der har bestået en tæt samhørighed og afhængighed mellem husdyr og mennesker. I vore dage tænker vi først og fremmest på husdyrene som kæledyr og ikke som hele grundlaget for vores eksistens. Anderledes forholder det sig, når vi går tilbage i historien, hvor dyrene ikke alene gav føde og klæde, men også havde betydning som varmekilde, som transportmiddel og meget andet. Med Jørgen Liljensøes nye bog om De danske husdyrs historie sættes alle de vigtigste danske husdyrarter ind i en grundig kulturhistorisk sammenhæng, og dyrenes oprindelse i Danmark og indtog i samfundet beskrives omhyggeligt.

Bogen indledes med et længere afsnit om landbrugets introduktion i Danmark ca. 4000 år før Kristi fødsel. Liljensøe opregner faktorerne, som var med til at få befolkningen til at opgive det frie og forholdsvis lidt arbejdskrævende jægerliv og gøre dem til stedfaste bønder. Afsnittet giver afsæt for de efterfølgende kapitler, hvor hvert enkelt dyreart beskrives begyndende med hunden, hesten og kvæget, som de vigtigste. Også de mindre dyr, og måske af mange betragtet som de mindre betydende husdyr som kaninen, kalkunen og duen får hver sin historiske beskrivelse.

Hestens kolossale betydning, også i forhistorien og mytologien, overrasker nok de færreste. Guden Odins hest hed som bekendt Slejpner. Skønt udstyret med otte ben løb hesten ikke på jorden. Den fløj gennem luften og kunne bringe sin herre hvorhen han ville overalt i hele verden. I menneskenes verden var hestene kun udstyret med fire ben. Til gengæld måtte hesten slide for både bonde, adelsmand og fyrste op gennem historien. Store og små oplysninger giver anledning til eftertanke. Hvem var klar over, at kong Erik Emune var den første danske konge som var i stand til at mobilisere en egentlig rytterhær ? Det er også spændende læsning, at der så tidligt som i 1575 fandtes et par kalkuner på herregården Herlufsholm, og at der i 1609 blev sendt hele 80 ”kalkunske høner” fra Antvorskov Ladegård til hoffet på Frederiksborg Slot. 

Liljensøe har været vidt omkring og meget grundig i sin kildesøgning til bogen. Han har gravet mange interessante oplysninger frem af historiens gemmer. Bogens kapitler er grundlæggende veldisponerede og sproget levende og varieret, og der bliver på intet tidspunkt tale om kedelig læsning. Der er oplysninger og gode historier både til lægmand og lærd. Alligevel forekommer det anmelderen lidt uklart, hvem bogen i grunden henvender sig til. Den store informationsmængde og de mange historiske, faktuelle oplysninger sammenholdt med de relativt få og små men til gengæld velvalgte illustrationer kalder nok på den mere sagkyndige og interesserede læser. Manglen på noter og kilder, ja sågar en simpel litteraturoversigt signalerer det modsatte. 

Forfatterens styrke ligger klart i forhistorien, mytologien og historien længere tilbage i tiden. Der udvises megen grundighed i de historiske beskrivelser af husdyrenes betydning, hvorimod der er tilbøjelighed til at skøjte hurtigere hen over tingene, når vi nærmer os nutiden. Og det er nok i virkeligheden den største kritik, der kan rejses mod bogen. Historien om husdyrene bliver knapt fulgt til dørs. Eksempelvis fylder afsnittet om kvægets historie og betydning i det 20. århundrede mindre end ½ side, hvorimod 2-3 hele sider er helliget kvæget og bønderne i 1700 tallet. Det ville også have styrket bogen og dens betydning som opslagsværk, hvis de enkelte danske husdyrracer havde været nævnt, eksempelvis indenfor malkekvæget, hvor Jysk Kvæg og Rød Dansk Malkerace har domineret bøndernes kvægbesætninger inden de moderne udenlandske kvægracer har taget over. Alligevel kan bogen varmt anbefales til den, som vil have overblik over historien om, hvornår og hvordan vi tog husdyrene til os og gjorde os afhængige af dem.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
45 myter og halve sandheder fra verdenshistorien - Bind II
I søvnens favn
Den islandske revolution