Menu
Forrige artikel

Goebbels

Kategori: Bøger
Visninger: 10308

Af cand.phil, seniorkonsulent Carsten Egø Nielsen

Den flittige ekspert i Tysklands historie, Karl Christian Lammers, har udgivet endnu et omfattende værk, nemlig en biografi om Paul Joseph Goebbels.

Lammers, der selv er født under 2. verdenskrig, bruger den nutidige betegnelse ”spindoktor” om Goebbels, hvilket man jo altid kan diskutere berettigelsen af om en person, der døde 47 år inden dette ord officielt indgik i det danske sprog. Men valget af ordet virker trods alt fuldt berettiget, når man kigger nærmere på definitionen af en spindoktor: ”Person, der er ansat til at rådgive andre, typisk politikere, i hvordan man mest hensigtsmæssigt optræder og fremstiller sine synspunkter for at opnå et bestemt mål” (www.sproget.dk), Denne definition passer rigtig godt på et af de mange indtryk, man får af Goebbels i biografien: Propagandaministeren, der fra først til sidst loyalt forsvarede Hitler og den nazistiske ide og tankegang. Formuleringen ”de mange indtryk” dækker netop godt over, at Goebbels i biografien fremstår som en yderst kompleks person med mange forskellige ord, der kan karakterisere ham. Han var den eneste i spidsen af nazistpartiet med en højere uddannelse på universitetsniveau, hvilket dog ikke betød, at han havde en mere humanistisk tilgang til den nazistiske politik end de andre topfolk i partiet. Den store forskel var hans evner som taler og manipulator. Han forgudede Hitler og var hjernen bag skabelsen af ham som ”Der Führer” og Tysklands store frelser.

Der har de senere år været flere muligheder for at få et indtryk af Goebbels. Et eksempel er en dokumentarisk serie på DR2 om topfolkene i Nazi-Tyskland, hvor en af udsendelserne handlede netop om Goebbels. Et andet eksempel er den tyske film fra 2004 ”Der Untergang”, der med stærke følelsesladede scener viser familiens Goebbels selvudslettelse. Der har således været flere muligheder for at få et overordnet indtryk af personen og politikeren Goebbels, og denne mulighed suppleres nu mere dybtgående og nuanceret med Lammers´ omfattende biografi, der kun er den anden biografi om Goebbels, der er udgivet på dansk – den anden er en oversat tysk biografi fra 1960. I det hele taget findes der samlet set kun få biografier (6 stk.) udarbejdet af faghistorikere, og disse kan man dele i udgivelser fra før 1991 og efter 1991. I 1991 blev Goebbels´ omfattende dagbøger nemlig tilgængelige efter at have befundet sig i sovjetiske arkiver. Tilgængeliggørelsen har naturligvis bidraget til et mere nuanceret billede af ham. Disse dagbøger omfatter 30 bind og er da også det helt centrale kildemateriale for Lammers´ biografi. Af de lidt over 500 noter, er næsten præcist halvdelen henvisninger til dette materiale, som Lammers selv har oversat fra tysk til dansk. Kildekritisk er Lammers helt opmærksom på, at Goebbels bevidst skrev disse dagbøger med henblik på eftertiden og med henblik på at tegne sit eget billede af sin egen indsats og position. Lammers evner helt klart at nuancere dette indtryk og sætte Goebbels og begivenhederne ind i et bredere perspektiv og sammenhæng.

Samlet set er der tale om et omfattende værk, der kronologisk følger Goebbels´ liv. Hvis man ønsker et mere nuanceret billede af denne komplicerede personlighed end den opfattelse, der hidtil har været gængs hos mange, er bogen absolut anbefalelsesværdig og tillige spændende at læse, hvilket blandt andet skyldes at forfatteren i teksten stiller nogle centrale spørgsmål, der efterfølgende behandles og besvares. Goebbels var meget andet end en ”kvindebedårer”, ”dæmon” eller en ”djævel”, som han blandt andet er blevet karakteriseret som. Det er en gevinst, at vi her får en biografi udarbejdet af en dansk historiker med stor viden om tyske forhold, og som for første gang på dansk har benyttet et primært kildemateriale med den nødvendige forsigtighed og det nødvendige perspektiv, når kildematerialet er udarbejdet af hovedpersonen selv. Biografien er samtidig skrevet i et let læsbart sprog og med en række illustrationer, primært i kapitlerne 5-9. I de øvrige 7 kapitler kan man godt savne lidt flere illustrationer til at bryde teksten på de mange sider.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Bunkers
Anden Verdenskrig
Operation Exodus