Menu
Forrige artikel

Historisk Årbog Thy 2021

Kategori: Bøger
Visninger: 1665

 

Af Per Ole Schovsbo

Vi er i Thy, og årbogen lægger hårdt ud med journalist Villy Dalls artikel om F. C. Carstensen (1866-1949) fra Thisted, der blev postmester i Vestindien indtil øerne blev solgt til USA og herefter vicepostgeneraldirektør i Thailand. Den eventyrlige historie tager udgangspunkt i en længere redegørelse for Carstensens familieforhold tilbage i 1700-tallet. Efter salget af øerne kom Carstensen til Siam (Thailand) i 1921 som vicepostgeneraldirektør indtil 1930, hvor han flyttede hjem til Thisted.

Museumsassistent Michael Vandet skriver en spændende artikel om Danmarks første kvindelige privatdetektiv, Martha Nielsen (1864-1940) fra Thisted. Hun flyttede som ung syerske til det berygtede ”Mayonnaise-kvarter” mellem Nicolaj Plads og Holmens Kanal i det indre København. Her solgte hun lingeri til de prostituerede og førte bog over deres kunder, således at hun kunne starte sit eget detektivbureau ”Pinkerton” i Bagergade 3 med speciale i utroskab. Martha Nielsen fortsatte sin virksomhed indtil sin død som 75-årig i 1940. En ganske utrolig historie!

Museumsleder Jytte Nielsen fortæller om et oliemaleri som Museum Thy har erhvervet. Det er udført af maleren Albert Kongsbak (1877-1958) ca. 1938 og viser huse i Agger.

Museumsinspektør Michael Riber Jørgensen aflægger foreløbig rapport om et forskningsprojekt kaldet ”Smagen af Thy”.  Først introducerer han begrebet Etnobotanik, som er det studie af forholdet mellem planter og mennesker som anmelderen kender fra V J Brøndegaards 4 binds ”Folk og Flora” fra 1978. ”Smagen af Thy” er en del af et større projekt med deltagelse af en række museer omkring Limfjorden og universiteterne i København og Aalborg. Der er tilsyneladende gået markedsføring i projektet, således at virksomheder bruger resultaterne til at reklamerer med lokale - såkaldte autentiske - råvarer fra Nationalpark Thy knyttet til autentiske lokale fortællinger.

Historiker og etnolog Christian Gjørup Madsbøll fortæller om den indsamling af bær i Thy og Veste Hanherred fra 1900 og fremefter, der havde betydning for den lokale økonomi.  Fordi det mange steder var umuligt at dyrke jorden på de vindblæste klitheder, kunne de forskellige familier ved siden af fiskeriet tjene til husholdningen ved at sælge indsamle vilde bær til lokale købmænd.    

Historikeren Daniel Henschen beskriver missionsbevægelsen i Thy med udgangspunkt i missionsudstillingen i Thisted i 1911. Det viser sig, at kristen mission fra et protestantisk land næsten er en dansk opfindelse, der tager sin begyndelse med at Frederik V udsendte missionærer til den danske handelsstation Trankebar i Indien i 1705. 1821 blev Det danske Missionsselskab stiftet, og det deltog i flere projekter hvor bl.a. Christen Kold fra Thisted blev udsendt som medhjælper i Smyrna (Izmir) i Tyrkiet. Indre Mission overtog Det danske Missionsselskab i 1889, der blev styrket af den voksende missionske bevægelse i Thy frem til 1949, da den sidste missionsudstilling på Thy-egnen fandt sted i Hvidbjerg på Thyholm.

Museumsinspektør Michael Riber Jørgensen genkalder sig den Hanstholm-sang på fire vers som Claus Toksvig og Ole Dreyer fra TV skrev i 1963, da de besøgte den nye fiskerihavn der var under opførelse.

Museumsinspektør Jacob Westermann fremlægger en veldokumenteret oversigt over resultaterne af en undersøgelse af et hidtil ukendt voldsted fra middelalderen ved Oddershedegård nordøst for Thisted. Anlægget har formentlig været en såkaldt motte med en spændende strategisk beliggenhed i landskabet. Forsvarsanlægget må være opført i ældre middelalder af en adelsmand på Oddershedegårdens forgænger.

Christina Gjørup Madsbøl skriver en side om alle nordens citroner med vægt på havtorn der er rig på vitamin C.

Journalist Villy Dall supplerer artiklen om den spanske syge i årbogen 2020 med et erindringsinterview med Olga Larsen, der fik sygdommen som ung pige på en gård nær Sjørring.

Journalist Flemming Skipper skriver lidt spredt om storentreprenør Niels Andersen (1835 -1911) fra Ydby. Han fik aldrig en uddannelse men udførte større entreprenørarbejder som fx anlæg af veje og jernbaner. 1880 modtog han ridderkorset og udnævntes senere til etatsråd. Inden da var han formand for arbejdsgiverforeningen, folketingsmedlem og var med til at grundlægge arbejdsmarkedets ”danske model”. 

Formidlingsinspektør Charlotte Bøje Andersen skriver kort om et detektorfundet mandshoved (knivskaft?) formentlig fra ældre middelalder.

Historiker Knud Holck Andersen fortæller om indvielsen af Thybanen mellem Thisted og Struer i 1882, der blev anledning til besøg af kong Christian 9. og dronning Louise. Tiden var politisk splittet lokalt udtrykt som konflikten mellem den højre-orienterede og kongetro redaktør S. H. Møller, der ejede og udgav Thisted Amtsavis, og venstres Chresten Berg, der kort tid efter oprettede Thisted Amts Tidende. Bergs avis blev talerstol for demokratiseringen af samfundet, et væld af nye foreninger så dagen lys, ligesom foderstofforeninger, andelsmejeri og meget andet. Højres kongetro avis var ved at blive det gamle Thy, mens et nyt folkeligt Thy var under udvikling.

Landinspektør Kåre Jørgensen skriver om Kirstine Jørgensen (1863-1935) fra Stenbjerg, der som enke giftede sig med Laurits Thagaard, der var dykker og landmand i Skagen. Kunstneren Anna Ancher brugte Kirstine som model til flere af sine malerier, og Michael Ancher udstyrede Jesus på sit maleri til Frederikshavn Kirkes altertavle med Kirstines ansigt – tilført skæg på hage og kinder!

Historiker Jimmy Munk Larsen fortæller om tre generationer af strandfogedfamilien Poulsen i Vorupør, der opførte og udbyggede ”huset med tårnet”. Det er en meget koncentreret tekst med stærke oplysninger om det dramatiske liv nær Vesterhavet med mange opgaver, strandinger og dødsfald. 

Tidl. ambassadør Laurids Mikaelsen skriver om sin far, doktor S E Míkaelsen (1914-99) der i to omgange var læge i Thisted. Først som reservelæge på Thisted Sygehus 1940-42 og fra 1950 som praktiserende læge i Thisted. I de mellemliggende år var han lægemissionær og leder af et amerikansk missionshospital i det centrale Kina, men måtte flygte fra Maos kommunistiske tropper i 1949 til Danmark. Året efter overtog han en lægepraksis i Thisted! 

Lektor Verner Worm fortæller om gartneriets rolle i Skjoldborg som et eksempel på de små erhvervsvirksomheders op- og nedture fra 2. verdenskrig til årtusindskiftet. Det er historien om fortællerens forældres gartneri 1946-97.

Journalist Villy Dall skriver om Thisted-lægen og kirurgen P W Heiberg (1840-1920). Temaet er betydningen af at vaske sig i forbindelse med operationer. Tidligere havde man arbejdet antiseptisk kun med sterilisation af instrumenterne, men den skotske læge Joseph Lister mente, at man i stedet for skulle arbejde aseptisk, hvor alt i nærheden af patienten blev steriliseret. Det sidste var vanskeligt, fordi stort set alle operationer forgik i hjemmene. Alligevel lykkedes det lægen Heiberg at forbedre forholdene både som praktiserende læge i Thisted og senere som overlæge og stiftslæge i Viborg.

Lektor Else Bisgaard fortæller om Aage Rosendal Nielsens Verdensuniversitet i Skyum Bjerge, som blev besøgt af John Lennon og Yoko Ono i januar måned 1970.

Årbogens sidste artikel er særdeles veldokumenteret. Den er skrevet af Jens Andersen, leder af Bunkermuseet i Hanstholm, der fortæller historien om en tysk soldat, Kurt Schinek, der blev henrettet 24 år gammel i 1942 i Hanstholm på grund af faneflugt. Det er rystende at læse, at de tyske krigsretter under 2. verdenskrig dømte mellem 20.000 og 30.000 tyske soldater til døden, mens Storbritannien og USA kun henrettede hhv. 40 og 146 af deres egne soldater.

Historisk årbog 2021 bringer mange spændende artikler om folk og begivenheder i Thy. En strammere redaktion ville dog have kunnet gøre årbogen mere jævn, ligesom der mangler et forord der afslører tankerne bag udvælgelsen af emnerne. Som håbløs østjyde mangler anmelderen også et kort over Thy markeret med artiklernes lokaliteter.

[Historie-online.dk, den 2. marts 2022]

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Historiens spøgelser
Grejsdalen
Ribe Bys Historie 3 - 1850-2010